Gå til innhold

Collective awareness platform for outdoor air pollution (hackAIR)

Prosjektdetaljer

Status: Fullført

Prosjektperiode: 2016–2018

Oppdragsgiver: EU (688363)

Ansvarlig institusjon: NILU

HackAIRs hovedmål var å utvikle og teste en åpen plattform for å sette innbyggerne i stand til å sette opp egne nettverk for overvåkning av luftkvalitet på en enkel måte. Det skulle også være enkelt å måle og offentliggjøre informasjon om luftforurensningsnivåer ved å benytte seg av sosiale online-nettverk, mobile og åpne maskinvareteknologier, samt strategier for å engasjere folk.

hackAIR-plattformen skulle gjøre det enklere å samle inn data fra:

  • Målinger fra eksisterende målestasjoner for luftkvalitet og andre åpne data
  • Bruker-genererte bilder av himmelen (enten offentlig tilgjengelige og geografisk og tids-merkete bilder fra sosiale medier-plattformer, eller bilder tatt direkte av brukerne)
  • Lavkostnadssensorer med åpen maskinvare og som kan lett settes sammen av innbyggerne ved å bruke deler som er enkelt å få tak i.

En datafusjonsalgoritme har blitt utviklet for å sammenstille luftkvalitetsinformasjon fra ulike kilder og lage personaliserte tjenester til innbyggerne med fokus på luftkvalitet.

hackAIR-plattformen samskaptes sammen med brukerne og ble gjort tilgjengelig gjennom:

  • En nettbasert applikasjon som innbyggere kunne laste ned og tilpasse etter sin eegne ønsker og behov
  • En mobilapplikasjon som innbyggerne kunne bruke for å få enkelt tilgang til lett forståelig luftkvalitetsinformasjon, for å bidra til målinger med en åpen sensor, eller ved å ta og laste opp bilder av himmelen og få personalisert informasjon med fokus på luftkvalitet rundt hverdagsaktiviteter.

hackAIR-plattformen ble testet i 2 pilotstudier i Tyskland og Norge. Tilpassete strategier og verktøy har blitt utviklet og implementert for å fremme brukerdeltakelse og for å oppmuntre til adferdsendringer. Brukervennlighet og effektivitet av plattformen og sine sosiale og miljørelaterte påvirkninger har blitt evaluert. En strategi for bærekraft og gevinstrealisering åpnet veien for å gjøre hackAIRs verktøykasse, brukergrupper og nettsider tilgjengelige i framtiden og for å utforske muligheter for kommersiell utnyttelse.

NILU ledet pilotstudien i Norge og utviklingen av datafusjonsverktøyet.

Oppdatert: 15.09.2022

Collective awareness platform for outdoor air pollution har 10 publikasjoner ved NILU:

Public Perception of Urban Air Quality Using Volunteered Geographic Information Services

Grossberndt, Sonja; Schneider, Philipp; Liu, Hai-Ying; Fredriksen, Mirjam; Castell, Nuria; Syropoulou, Panagiota; Bartonova, Alena

2020

Opportunities and barriers for microsensor systems for air quality: practical experiences from Oslo

Bartonova, Alena; Castell, Nuria; Schneider, Philipp; Dauge, Franck Rene; Grossberndt, Sonja; Lepioufle, Jean-Marie; Liu, Hai-Ying; Fredriksen, Mirjam; Høiskar, Britt Ann Kåstad

2019

Air pollution: can subjective perception be related to objective measures?

Bartonova, Alena; Grossberndt, Sonja; Castell, Nuria

2019

Citizens and sensors for air quality. NILU’s activities 2012-2019.

Bartonova, Alena; Castell, Nuria; Dauge, Franck Rene; Fredriksen, Mirjam; Grossberndt, Sonja; Liu, Hai-Ying; Schneider, Philipp

2019

Urban Air Quality Perception

Grossberndt, Sonja; Castell, Nuria; Fredriksen, Mirjam; Schneider, Philipp; Bartonova, Alena

2019

Using low-cost air quality sensors for personal exposure assessment

Schneider, Philipp; Castell, Nuria; Bartonova, Alena

2018

Mapping urban air quality using a network of low-cost sensors: A data assimilation approach

Schneider, Philipp; Castell, Nuria; Bartonova, Alena; Lahoz, William A.

2018

hackAIR: Towards raising awareness about air quality in Europe by developing a collective online platform

Kosmidis, Evangelos; Syropoulou, Panagiota; Tekes, Stavros; Schneider, Philipp; Spyromitros-Xioufis, Eleftherios; Riga, Marina; Charitidis, Polychronis; Moumtzidou, Anastasia; Papadopoulos, Symeon; Vrochidis, Stefanos; Kompatsiaris, Ioannis; Stavrakas, Ilias; Hloupis, George; Loukidis, Andronikos; Kourtidis, Konstantinos; Georgoulias, Aristeidis K.; Alexandri, Georgia

2018