Gå til innhold

Participatory science toolkit against pollution (ACTION)

Prosjektdetaljer

Webside: https://actionproject.eu/citizen-science-pilots/students-air-pollution-and-diy-sensing/

Status: Fullført

Prosjektperiode: 2019–2022

Oppdragsgiver: EU (824603)

Ansvarlig institusjon: NILU

ACTION-prosjektet skal forandre måten vi gjennomfører folkeforskning (citizen science) i dag: fra en prosess ledet av forskere til å være mer samskapende, inkluderende og ledet av befolkningen. På denne måten anerkjennes det mangfoldet i folkeforskningslandskapet og i de utfordringene folkeforskere møter på mens prosjektet deres utvikler seg.

Vi samarbeider med fem europeiske folkeforskningsinitiativer for å bekjempe forurensning som utgjør en trussel for menneskers helse og miljøet og som bidrar til å oppnå FNs bærekraftsmål. Disse pilotstudiene skal bli utgangspunkt for en «citizen science accelerator» som skal utvides ved en open call.

Vi skaper metoder, verktøy og retningslinjer ved å ta hensyn til de behovene av alle parter som er involvert i folkeforskning gjennom hele livskretsløpet. På denne måten skal vi demokratisere forskningsprosessen og tillate alle deltakere å designe og gjennomføre et folkeforskningsprosjekt helt fra idéfasen i begynnelsen fram til validering og publisering av resultater.

Forskningen vår vil redegjøre for mange manifestasjoner av folkeforskning og ta hensyn til alt fra lokale sosiale utfordringer til den internasjonale forskningsagendaen. Alle resultater fra ACTION-prosjektet – infrastruktur, folkeforskningsplattformen og verktøy – skal være åpen tilgjengelige for online of offline bruk. Vi kommer til å bruke formater og grensesnitt som er tiltrekkende for publikum med ulike motivasjoner og bakgrunn og som går utover datainnsamling og analyse.

Vår digital infrastruktur vil hjelpe folkeforskere å benytte seg av spesialiserte plattformer og å publisere resultater i tråd med RRI prinsipper (Responsible Research and Innovation), inklusive åpen forskning.

Vårt verktøy kommer til å takle vanlige utfordringer iht valg av metoder, kvalitet, insentiver, community building og bærekraft. I tillegg skal de 35 pilotstudier som blir del av «citizen science accelerator» resultere i prosjekter som demonstrerer påvirkningen av folkeforskning på sosialt, økonomisk, miljømessig og policy-nivået.

NILU leder pilotstudien “Students, air pollution and DIY sensing” i Norge.

Oppdatert: 15.09.2022

Participatory science toolkit against pollution har 1 publikasjon ved NILU: