Gå til innhold

Bærekraftig utvikling i byer (Urban SDGs)

Prosjektdetaljer

Status: Pågående

Prosjektperiode: 2020–2023

Oppdragsgiver: NILU (120012), Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Ansvarlig institusjon: NILU

Samarbeidspartnere: Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

SIS-prosjekt designet i tett samarbeid mellom NILU og NIVA.

Prosjektets overordnete mål er å utvikle et metodisk rammeverk som kan hjelpe med å tenke strukturert og skaffe en systemisk tilnærming til å analysere urban miljørelatert bærekraft.

Det skal utvikles et metodisk rammeverk basert på det konseptuelle rammeverket for urban bærekraft, utviklet av det Europeiske Miljøbyrået. Det skal kobles til FNs bærekraftsmål ved å inkludere urban kontekst, sentrale aktiveringsfaktorer, urbane linser og byggeklosser for urban bærekraftig utvikling.

Følgende sentrale emner og forskningsspørsmål skal behandles i prosjektet:

Naturbaserte løsninger

  • Hvordan bidra til mer effektiv utslippsreduksjon og klimatilpasning for kommunene?

Vurdering av miljøgifter i det urbane miljøet

  • Hvordan forandrer sammensetningen av miljøgifter seg i urbane områder, for eksempel som følge av urbanisering, klimaforandringer og bærekraftige tiltak?

Atferdsendringer og involvering av befolkningen

  • Hvordan påvirke menneskers atferd for å minimere utslipps- og forurensningseksponering?

Helse og velvære

  • Hvordan forbedre helse og velvære gjennom innovative løsninger i  urbane bærekraftige overganger?

SIS-prosjektet består av tre arbeidsgrupper (AG):

  • AG1 – Miljøgifter
  • AG2 – Operasjonalisering av FNs bærekraftsmål og måling av urban bærekraft
  • AG3 – Vurdering av kommunenes behov

Prosjektresultatene skal

  • legge til rette for ulike analyser og vurderinger av urban miljørelatert bærekraft som skal hjelpe beslutningstakere med å identifisere policyalternativer og prioriteringer; og
  • støtte overgangen til urban miljørelatert bærekraft.

Oppdatert: 01.11.2022

Bærekraftig utvikling i byer har 8 publikasjoner ved NILU:

Nature-based and solar energy building solutions in the water-energy-food nexus across diverse climatic zones in Europe

Karamanis, Dimitris; Liu, Hai Ying; Skandalos, Nikolaos; D’Agostino, Delia; Kourtis, Ioannis M.; Vangelis, Harris

2023

Integrating Solar Energy and Nature-Based Solutions for Climate-Neutral Urban Environments

Liu, Hai Ying; Skandalos, Nikolaos; Braslina, Liga; Kapsalis, Vasileios; Karamanis, Dimitris

2023

SDGs at the halfway point: How the 17 global goals address risks and wicked problems

Pedersen, Anders Branth; Hickmann, Thomas; Renn, Ortwin; Eckert, Nicolas; Jax, Kurt; Lepenies, Robert; Liu, Hai Ying; Lyytimäki, Jari; Reis, Stefan; Rusch, Graciela

2023

Development of a Novel Framework for the Assessment and Improvement of Climate Adaptation and Mitigation Actions in Europe

Ottaviani Aalmo, Giovanna; Gioli, Beniamino; Rodriguez, Divina Gracia P.; Tuomasjukka, Diana; Liu, Hai-Ying; Pastore, Maria Chiara; Salbitano, Fabio; Bogetoft, Peter; Sæbø, Arne; Konijnendijk, Cecil

2022