Gå til innhold

Circular Economy Resource Information System (CE-RISE)

Ill: Colourbox
Prosjektdetaljer

Webside: https://ce-rise.eu/

Status: Pågående

Prosjektperiode: 2023–2026

Oppdragsgiver: EU (101092281)

Ansvarlig institusjon: NILU

Samarbeidspartnere: Aludyne Norway AS, Ansys UK Limited, Bureau de Recherches Geologiques et Minieres, Circularise B.V., Collaboration Centre on Sustainable Consumption and Production, Ecologicon GmbH, Ecoreset SA, Eidgenossische Materialprufungs und Forschungsanstalt, Erion Weee, Eyde-Klyngen, Glencore Nikkelverk AS, Lexmark Int. Technology Hungaria, Lexmark International SA, Lexmark International Technology SARL, Morrow batteries, Norsk Hydro ASA, PhoenixRM Limited, RECOSI d.o.o. so p., REPIC Limited, ROSI SAS, Technische Universität Berlin, United Nations Institute for Training and Research, Universiteit Leiden, Universitetet i Oslo, VIANODE AS, Viessmann Climate Solutions SE, Weee Forum IASBL

Den økende etterspørselen og begrensede tilgangen til kritiske råvarer (CRM-er) svekker evnen til raskt å ta i bruk teknologiske endringer mot grønn og bærekraftig teknologi. Det påvirker robustheten til industrier innen EU som søker å nå European Green Deal-målet for et rettferdig, nullutslipps- og digitalisert Europa.

Som svar på disse utfordringene har EU-kommisjonen som mål å minimere tapet av sekundære råvarer (SRM) og optimalisere gjenbruken på tvers av verdikjeder.

CE-RISE vil utvikle og pilotere et integrert rammeverk og et påfølgende ressursinformasjonssystem for å identifisere optimale løsninger for effektiv gjenbruk, gjenoppretting og/eller resirkulering av materialer ved å

  1. definere et sett med kriterier (RE-kriterier) for å evaluere i hvilken grad produkter og innebygde komponenter kan gjenbrukes, repareres, pusses opp og/eller resirkuleres;
  2. innlemme informasjon om RE-kriterier og materialsammensetning av produkter i det digitale produktpasset (DPP) for å muliggjøre sporbarhet av materialer i forsyningskjeden;
  3. integrere DPP med informasjon om produkters miljøavtrykk (PEF), sosioøkonomiske og miljømessige effekter (SEE) av RE-prosesser;
  4. muliggjøre konfidensiell og anonymisert informasjonsdeling mellom aktører i hele verdikjeden;
  5. tilby programvare med åpen tilgang for å spre informasjon om vurdering av RE-kriterier, PEF og SEE-effekter av produkter til alle interessenter, inkludert forbrukere og beslutningstakere.

Resultatene vil bli pilotert i fire casestudier. CE-RISE vil bidra til å gjøre det digitale skillet i samfunnet mindre ved å levere rimelige brukte IKT-enheter, og støtte tilgang til digital utdanning og jobbmuligheter. Til syvende og sist vil CE-RISE fremme et dynamisk økosystem rettet mot å forlenge bruken av materialer i økonomien og stimulere sirkulære forretningsmodeller for å redusere avfallsgenerering samtidig som gjenbruk av SRM-er optimaliseres.

Les mer om prosjektet i nyhetsartikkelen på NILU web

DOI: https://doi.org/10.3030/101092281

Oppdatert: 07.06.2023

Circular Economy Resource Information System har 3 publikasjoner ved NILU:

CE-RISE: Effektiv gjenbruk av råvarer
Det nye NILU-ledede EU-prosjektet CE-RISE har som mål å optimalisere gjenbruk av kritiske råvarer, og dermed minimere avfall og stimulere til sirkulære forretningsmodeller. Det tar…