Gå til innhold

Golnoush Abbasi

Seniorforsker

63 89 82 94

477 33 350

Miljøeffekter og bærekraft

Kjeller

goa@nilu.no

Golnoush Abbasi

Golnoush Abbasi har 29 publikasjoner ved NILU:

Opportunities for improving the circularity of plastic polymers. A Norwegian case study.

Las Heras Hernandez, Miguel; Abbasi, Golnoush; Hauser, Marina Jennifer; Balde, Kees; Bouman, Evert Alwin

2023

What Do We Know about the Production and Release of Persistent Organic Pollutants in the Global Environment?

Li, Li; Chen, Chengkang; Li, Dingsheng; Breivik, Knut; Abbasi, Golnoush; Li, Yi-Fan

2023

Digital technologies for environmental footprints and product passports

Bouman, Evert Alwin; Abbasi, Golnoush; Ebrahimi, Babak

2022

En vellykket miljømessig bærekraftig sirkulær økonomi – Utfordringer og muligheter fra et forskningsperspektiv

Bouman, Evert Alwin; Abbasi, Golnoush; Rostkowski, Pawel Marian; Dusinska, Maria; Guerreiro, Cristina

2021

EE-avfall under lupen

Abbasi, Golnoush; Uggerud, Hilde Thelle (intervjuobjekter); Eide, Lise H. (journalist)

2021

Global occurrence, chemical properties, and ecological impacts of e-wastes (IUPAC Technical Report)

Purchase, Diane; Abbasi, Golnoush; Bisschop, Lieselot; Chatterjee, Debashish; Ekberg, Christian; Ermolin, Mikhail; Fedotov, Petr; Garelick, Hemda; Isimekhai, Khadijah; Kandile, Nadia G.; Lundström, Mari; Matharu, Avtar; Miller, Bradley W.; Pineda, Antonio; Popoola, Oluseun E.; Retegan, Teodora; Ruedel, Heinz; Serpe, Angela; Sheva, Yehuda; Surati, Kiran R.; Walsh, Fiona; Wilson, Benjamin P.; Wong, Ming Hung

2020

Emissions outsourcing in the EU-28 – A literature review

Bouman, Evert; Abbasi, Golnoush; Gibbs, Mark

2019

Quality assurance and quality control procedure for national and Union GHG projections 2019

Schmid, Carmen; Rodrigo, Paula Ruiz; Dauwe, Tom; Brook, Rosie; Forster, Hannah; Gores, Sabine; Bouman, Evert; Abbasi, Golnoush; Sporer, Melanie; Jozwicka, Magdalena

2019

Analysis of Member States’ 2019 GHG projections

Schmid, Carmen; Rodrigo, Paula Ruiz; Abbasi, Golnoush; Bouman, Evert; Brook, Rosie; Capizzi, Filippo; Dauwe, Tom; Jozwicka, Magdalena

2019

2017

Efficient Recycling of E-Waste through Automated and Intelligent Resource Dataflow (REWARD)

Raske teknologiske fremskritt med økende bruk av IKT har akselerert genereringen av elektronisk avfall (ee-avfall). I tillegg tar de grønne overgangsmålene under det europeiske «Grønne giv» til orde for bruk […]

Prosjektperiode: 2023 – 2027

Not started

Circular Economy Resource Information System (CE-RISE)

Den økende etterspørselen og begrensede tilgangen til kritiske råvarer (CRM-er) svekker evnen til raskt å ta i bruk teknologiske endringer mot grønn og bærekraftig teknologi. Det påvirker robustheten til industrier innen […]

Prosjektperiode: 2023 – 2026

Pågående

Plastic cycle – Optimalisering av ressurseffektivitet og minimering av resirkulering av farlige kjemikalier i en sirkulær økonomi (PLASTCYCLE)

PLASTCYCLE vil gi en omfattende oversikt over skjebnen til forskjellige plasttyper og tilsetningsstoffer i avfallsstrømmen. Vi vil også tilby løsninger for å optimalisere håndtering av plastavfall, gjennom å koble vitenskapelige funn med informasjon og kunnskap fra industripartnere, kommuner og avfallshåndteringsselskaper over hele Norge.

Prosjektperiode: 2020 – 2023

Pågående

Golnoush Abbasi har 29 publikasjoner ved NILU:

Opportunities for improving the circularity of plastic polymers. A Norwegian case study.

Las Heras Hernandez, Miguel; Abbasi, Golnoush; Hauser, Marina Jennifer; Balde, Kees; Bouman, Evert Alwin

2023

What Do We Know about the Production and Release of Persistent Organic Pollutants in the Global Environment?

Li, Li; Chen, Chengkang; Li, Dingsheng; Breivik, Knut; Abbasi, Golnoush; Li, Yi-Fan

2023

Digital technologies for environmental footprints and product passports

Bouman, Evert Alwin; Abbasi, Golnoush; Ebrahimi, Babak

2022

En vellykket miljømessig bærekraftig sirkulær økonomi – Utfordringer og muligheter fra et forskningsperspektiv

Bouman, Evert Alwin; Abbasi, Golnoush; Rostkowski, Pawel Marian; Dusinska, Maria; Guerreiro, Cristina

2021

EE-avfall under lupen

Abbasi, Golnoush; Uggerud, Hilde Thelle (intervjuobjekter); Eide, Lise H. (journalist)

2021

Global occurrence, chemical properties, and ecological impacts of e-wastes (IUPAC Technical Report)

Purchase, Diane; Abbasi, Golnoush; Bisschop, Lieselot; Chatterjee, Debashish; Ekberg, Christian; Ermolin, Mikhail; Fedotov, Petr; Garelick, Hemda; Isimekhai, Khadijah; Kandile, Nadia G.; Lundström, Mari; Matharu, Avtar; Miller, Bradley W.; Pineda, Antonio; Popoola, Oluseun E.; Retegan, Teodora; Ruedel, Heinz; Serpe, Angela; Sheva, Yehuda; Surati, Kiran R.; Walsh, Fiona; Wilson, Benjamin P.; Wong, Ming Hung

2020

Emissions outsourcing in the EU-28 – A literature review

Bouman, Evert; Abbasi, Golnoush; Gibbs, Mark

2019

Quality assurance and quality control procedure for national and Union GHG projections 2019

Schmid, Carmen; Rodrigo, Paula Ruiz; Dauwe, Tom; Brook, Rosie; Forster, Hannah; Gores, Sabine; Bouman, Evert; Abbasi, Golnoush; Sporer, Melanie; Jozwicka, Magdalena

2019

Analysis of Member States’ 2019 GHG projections

Schmid, Carmen; Rodrigo, Paula Ruiz; Abbasi, Golnoush; Bouman, Evert; Brook, Rosie; Capizzi, Filippo; Dauwe, Tom; Jozwicka, Magdalena

2019

2017

Efficient Recycling of E-Waste through Automated and Intelligent Resource Dataflow (REWARD)

Raske teknologiske fremskritt med økende bruk av IKT har akselerert genereringen av elektronisk avfall (ee-avfall). I tillegg tar de grønne overgangsmålene under det europeiske «Grønne giv» til orde for bruk […]

Prosjektperiode: 2023 – 2027

Not started

Circular Economy Resource Information System (CE-RISE)

Den økende etterspørselen og begrensede tilgangen til kritiske råvarer (CRM-er) svekker evnen til raskt å ta i bruk teknologiske endringer mot grønn og bærekraftig teknologi. Det påvirker robustheten til industrier innen […]

Prosjektperiode: 2023 – 2026

Pågående

Plastic cycle – Optimalisering av ressurseffektivitet og minimering av resirkulering av farlige kjemikalier i en sirkulær økonomi (PLASTCYCLE)

PLASTCYCLE vil gi en omfattende oversikt over skjebnen til forskjellige plasttyper og tilsetningsstoffer i avfallsstrømmen. Vi vil også tilby løsninger for å optimalisere håndtering av plastavfall, gjennom å koble vitenskapelige funn med informasjon og kunnskap fra industripartnere, kommuner og avfallshåndteringsselskaper over hele Norge.

Prosjektperiode: 2020 – 2023

Pågående