Gå til innhold

F.A.I.R. information cube (FAIRiCUBE)

Prosjektlogo Faricube
Prosjektdetaljer

Webside: https://fairicube.nilu.no/

Status: Pågående

Prosjektperiode: 2022–2025

Oppdragsgiver: EU – Horisont Europa (EC/HEU)

Ansvarlig institusjon: NILU

Samarbeidspartnere: 4sfera Innova Sociedad Limitada, EOX It Services GmbH, Epsilon Italia srl, Jacobs University Bremen GmbH, Naturhistorisches Museum Wien, Space4environment sàrl, Wageningen University & Research

Hovedmålet med FAIRiCUBE er å gjøre det mulig for andre som ikke jobber innenfor tematikken jordobservasjoner å få tilgang til, behandle og dele kartdata og algoritmer på en rettferdig og pålitelig måte.

For å nå dette målet har vi foreslått å opprette FAIRiCUBE HUB, en interdisiplinær plattform og rammeverk for datainnsamling, prosessering, analyser og formidling, for å frigjøre potensialet til miljø-, biologisk mangfold- og klimadata gjennom dedikerte europeiske dataløsninger.

Prosjektet vil oppnå TRL 7 (Testing av prototypen i ekte arbeidsmiljø) og en vil videre sikre vedlikehold og drift av FAIRiCUBE HUB utover prosjektets levetid.

Et av delmålene til prosjektet er å tilrettelegge maskinlæringsmodeller og -metoder som opererer på multi-tematiske datakilder til forvaltningen og forskningen som i dag ikke har enkel tilgang til disse modellene og metodene.

Utvalgte piloter vil illustrere hvordan datadrevne prosjekter kan dra nytte av data kubeformater, infrastrukturer og datakraft. De vil være et utgangspunkt til veiledning for å lage FAIRiCUBE HUB plattformen brukervennlig. De vil være tett integrert i dagens tilgjengelig europeiske jordobservasjons dataløsninger. De gir relevante brukere en oversikt over både data-, prosessering og analyseressurser som er tilgjengelige for datakildene.

Det vil videre bli implementert verktøy som gjør det mulig for brukere som ikke er godt kjent med jordobservasjoner og maskinlæring å forstå kravene og kostnadene for å gjennføre ønskede analyser. Dette vil forenkle bruken av disse ressursene i et bredere fellesskap. FAIR (søkbare, tilgjengelige, interoperative og gjenbrukbare) deling av resultatene med fellesskapet fremmes ved at det vil bli tilbudt brukervennlige verktøy og prosesser integrert i FAIRiCUBE HUB.

Oppdatert: 27.09.2022

F.A.I.R. information cube har 1 publikasjon ved NILU:

Query-driven Qualitative Constraint Acquisition

Belaid, Mohamed-Bachir; Belmecheri, Nassim; Gotlieb, Arnaud; Lazaar, Nadjib; Spieker, Helge

2024