Gå til innhold

Kvantifisering av globale ammoniakkilder ved bruk av Bayesiansk inversjonsteknikk (COMBAT)

Prosjektdetaljer

Status: Fullført

Prosjektperiode: 2018–2022

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd (275407)

Ansvarlig institusjon: NILU

Grunnstoffet nitrogen er en nødvendig bestanddel i alle livsformer. I atmosfæren foreligger nitrogen i hovedsak som ikke-reaktivt N2 (utgjør ca 78% av atmosfærens sammensetning), mens reaktivt nitrogen finnes i små mengder etter omdanning av N2 til mer reaktive forbindelser som nitrat og ammoniakk. Disse kan videre tas opp i biosfæren og inngår i proteiner og DNA.

I det 20. århundre klarte menneskeheten å radikalt endre tilgangen til reaktivt nitrogen gjennom utviklingen av kunstgjødsel. Dette har medført et mer intensivt landbruk og langt større matvareproduksjon, noe som har muliggjort dagens befolkningstall.

Det intensive landbruket har resultert i økte utslipp av ammoniakk til atmosfæren. Ammoniakkens innvirkning på befolkning og miljø har fått stor oppmerksomhet i de siste tiårene. Økte ammoniakkutslipp vil etter reaksjoner med svovelsyre og salpetersyre bidra til 30% -50% av den totale partikkelmassen i luft.

Partikler i luft er et stort helseproblem og bidrar til økt dødelighet i befolkningen. Partikler påvirker også jordens strålingsbalanse, både direkte ved at de sprer innkommende stråling og indirekte gjennom effekter på skydannelse.

Den økte tilgangen på reaktivt nitrogen har også betydning for tilvekst og biodiversitet da forekomsten av arter påvirkes av artenes ulike evne til å nyttiggjøre seg den ekstra tilgangen av gjødsel.

Til tross for sin betydning er NH3 en av de dårligst kvantifiserte gassene, og det foretas kun et begrenset antall kontinuerlige ammoniakkmålinger på global skala. De siste årene er det utviklet mulighet til å bestemme ammoniakk med instrumenter fra satellitt. Satellittalgoritmene er avanserte nok til å angi grove daglige globale konsentrasjoner av atmosfærisk NH3.

I dette prosjektet vil NILU utnytte Lagrangiansk dispersjonsmodellering og Bayesiansk inversjon, i kombinasjon med kontinuerlige satellittmålinger for å kvantifisere regionale (europeiske) og globale utslipp av NH3.

Hovedpunktene i COMBATs utvikling og fremgang:

(Publikasjoner – se nedenfor)

– Koblingen av FLEXPART-modellen med Kinetic PreProcessor (KPP) for å ta hensyn til kjemi har resultert i en konferansepublikasjon (16th IGAC Scientific Confeence). En tidsskriftpublikasjon med University of Bremen vil følge.

– Metoden for å beregne NH3-utslipper fra satellittmålinger ble brukt fra LSCE of dette har resultert i en konferansepublikasjon (16th IGAC Scientific Confeence). En tidsskriftpublikasjon med LSCE vil følge.

– Satellittmålinger av NH3 fra CrIS-produktet behandles til inverse modellering. En tidsskriftpublikasjon vil følge.

Oppdatert: 28.11.2022

Kvantifisering av globale ammoniakkilder ved bruk av Bayesiansk inversjonsteknikk har 12 publikasjoner ved NILU:

Decreasing trends of ammonia emissions over Europe seen from remote sensing and inverse modelling

Tichý, Ondřej; Eckhardt, Sabine; Balkanski, Yves; Hauglustaine, Didier; Evangeliou, Nikolaos

2023

A roadmap to estimating agricultural ammonia volatilization over Europe using satellite observations and simulation data

Abeed, Rimal; Viatte, Camille; Porter, William C.; Evangeliou, Nikolaos; Clerbaux, Cathy; Clarisse, Lieven; Van Damme, Martin; Coheur, Pierre-François; Safieddine, Sarah

2023

Increased contribution of biomass burning to haze events in Shanghai since China’s clean air actions

Fang, Wenzheng; Evangeliou, Nikolaos; Eckhardt, Sabine; Xing, Ju; Zhang, Hailong; Xiao, Hang; Zhao, Meixun; Kim, Sang-Woo

2023

Global agricultural ammonia emissions simulated with the ORCHIDEE land surface mode

Beaudor, Maureen; Vuichard, Nicolas; Lathière, Juliette; Evangeliou, Nikolaos; Van Damme, Martin; Clarisse, Lieven; Hauglustaine, Didier

2023

Siberian Arctic black carbon: gas flaring and wildfire impact

Popovicheva, Olga; Evangeliou, Nikolaos; Kobelev, Vasily O.; Chichaeva, M. A.; Eleftheriadis, Konstantinos; Gregorič, Asta; Kasimov, Nikolay

2022

Black Carbon Emission Reduction Due to COVID-19 Lockdown in China

Jia, Mengwei; Evangeliou, Nikolaos; Eckhardt, Sabine; Huang, Xin; Gao, Jian; Ding, Aijun; Stohl, Andreas

2021

10-year satellite-constrained fluxes of ammonia improve performance of chemistry transport models

Evangeliou, Nikolaos; Balkanski, Yves; Eckhardt, Sabine; Cozic, Anne; Van Damme, Martin; Coheur, Pierre-François; Clarisse, Lieven; Shephard, Mark W.; Cady-Pereira, Karen; Hauglustaine, Didier

2021

Changes in black carbon emissions over Europe due to COVID-19 lockdowns

Evangeliou, Nikolaos; Platt, Stephen Matthew; Eckhardt, Sabine; Myhre, Cathrine Lund; Laj, Paolo; Alados-Arboledas, Lucas; Backman, John; Brem, Benjamin T.; Fiebig, Markus; Flentje, Harald; Marinoni, Angela; Pandolfi, Marco; Yus-Diez, Jesus; Prats, Natalia; Putaud, Jean-Philippe; Sellegri, Karine; Sorribas, Mar; Eleftheriadis, Konstantinos; Vratolis, Stergios; Wiedensohler, Alfred; Stohl, Andreas

2021

Atmospheric transport is a major pathway of microplastics to remote regions

Evangeliou, Nikolaos; Grythe, H.; Klimont, Zbigniew; Heyes, Chris; Eckhardt, Sabine; Lopez-Aparicio, S.; Stohl, Andreas

2020