Gå til innhold

Globale snødybdemålinger fra satellittdata for permafrost, nedbør i høyfjellet og klima-reanalyser (SNOWDEPTH)

Prosjektdetaljer

Webside: https://www.mn.uio.no/geo/english/research/projects/snowdepth/index.html

Status: Pågående

Prosjektperiode: 2021–2026

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd (325519)

Ansvarlig institusjon: Universitetet i Oslo

SNOWDEPTH kombinerer lasermålinger fra satellitten ICESat-2 med data fra andre satellitter, kart, klima-reanalyser og statistisk modellering for å kartlegge hvor mye snø som ligger på bakken. Sluttproduktet er tidsserier med snødybdekart for hele verden.

Tilsvarende data eksisterer ikke nå, siden det ikke finnes noen enkel og tidsbesparende metode for å måle snødybde over større områder i fjellet. Snømengden om vinteren er ikke bare nyttig å vite for skiføret i Norge – mest av alt avgjør den hvor mye smeltevann elvene fører om våren og sommeren. Snø er en viktig kilde for drikkevann, vannkraft, vanning, men også flommer for store deler av verdens befolkning.

Målinger i felt, som fra værstasjoner, finnes hovedsakelig på lett tilgjengelige steder i rike land. SNOWDEPTH kommer til å levere hittil ukjent, og svært ettertraktet, global informasjon om snødybde. Det vil være nyttig data for mange relaterte fagfelt samt vannkraftindustrien i Norge, og er av stor betydning særlig for mindre utviklede land og steder hvor det ikke finnes et tett nett med målestasjoner.

I første del av prosjektet skal vi utvikle metoder for å lage globale snødybdekart basert på ensemble-baserte data assimilationsmetoder, som ligner de som brukes for å lage klima-reanalyser.

Del to av prosjektet inkluderer tre dypdykk i bruksområder der snødybde har et spesielt stort potensial for å bidra til ny kunnskap, og som er relevante for å følge med på klimaforandringer:

  1. permafrost: snø isolerer bakken fra den kalde vinterlufta, så nøyaktige kart over snødybden er helt avgjørende for å modellere permafrost korrekt;
  2. klima-reanalyser: snødybdemålinger fra SNOWDEPTH kan forbedre modellene for steder med få observasjonspunkter, som per i dag har lav kvalitet; og
  3. nedbørsmengder i høyfjellet: nedbørsprosesser i høyden er dårlig forstått fordi det finnes få målepunkter. Satellitt-baserte snødybdedata vil kunne fylle et kunnskapshull der.

Oppdatert: 04.07.2023

Globale snødybdemålinger fra satellittdata for permafrost, nedbør i høyfjellet og klima-reanalyser har 2 publikasjoner ved NILU:

Impacts of snow assimilation on seasonal snow and meteorological forecasts for the Tibetan Plateau

Li, Wei; Chen, Jie; Li, Lu; Orsolini, Yvan J.; Xiang, Yiheng; Senan, Retish; De Rosnay, Patricia

2022