Gå til innhold

VOC-målinger Hydrovolt (VOC Hydrovolt 2023)

Prosjektdetaljer

Status: Fullført

Prosjektperiode: 2023–2023

Oppdragsgiver: Hydrovolt

Ansvarlig institusjon: NILU

Hydrovolt er et fellesforetak («joint venture») eid av Hydro (NO) og Northvolt (SE) og har et anlegg for resirkulering og gjenvinning av brukte batterier i Fredrikstad.

Målsetningen i dette NILU-prosjektet var å måle konsentrasjoner i luft av ulike flyktige organiske forbindelser (eng. VOCs = Volatile Organic Compounds) ved Hydrovolts anlegg. Målingene ble gjort ved ulike trinn i gjenvinningsprosessen.

NILUs teknologi for å fjerne hydrogenfluorid (HF) fra prøvene ble benyttet. Hvis ikke HF blir fjernet før det analyseres for VOC vil dette forurense prøvene og gi falske VOC-konsentrasjoner.

Det ble også gjort målinger av nitrogendioksid (NO2), hydrogenfluorid (HF), ozon (O3), svoveldioksid (SO2), maursyre (HCOOH) og eddiksyre (CH3COOH) ved hjelp av passive prøvetakere.

Målingene inngår i dokumentasjonen som oversendes norske myndigheter (Statsforvalteren). For alle målte komponenter gjelder at utslippsvolumet fra Hydrovolt er 55m3/time og totalmengdene sluppet ut fra anlegget er å anse som små.

Oppdatert: 11.04.2024

VOC-målinger Hydrovolt har 1 publikasjon ved NILU:

Hydrovolt AS i Fredrikstad. Målinger av flyktige organiske forbindelser (VOC)

Håland, Alexander; Schmidbauer, Norbert; Berglen, Tore Flatlandsmo; Eikenes, Heidi; Andresen, Erik

2023