Gå til innhold

Evaluering av Vaisala sensorsystemer i felt

Foto: Claudia Hak, NILU
Prosjektdetaljer

Status: Fullført

Prosjektperiode: 2023–2023

Oppdragsgiver: Vaisala Oy

Ansvarlig institusjon: NILU

Målet med prosjektet var å utføre en felttest av tre kommersielle Vaisala sensorsystemenheter for å validere målingene av NO2, O3, PM2.5 og PM10 mot resultater fra referanseinstrumentering.

Felttesten foregikk ved en målestasjon i Oslo, som karakteriseres som en urban bakgrunns-stasjon. Felttesten varte i tre måneder.

Oppdatert: 19.06.2024