Gå til innhold

Towards a reliable assessment of nanomaterial health effects using advanced biological models and assays (NanoBioReal)

Prosjektdetaljer

Status: Pågående

Prosjektperiode: 2019–2022

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd (288768)

Ansvarlig institusjon: Universitetet i Bergen

Samarbeidspartnere: NILU

Det er behov for å fremskaffe et godt vitenskapelig grunnlag for å beregne risiko for de som er eksponert til nanomaterialer (NMs), for å informere regulatoriske myndigheter samt å sikre en ansvarlig utvikling av nanoteknologi. Det er derfor et stort behov for å innhente pålitelig, balansert og objektiv informasjon og data for å redusere risiko og usikkerheten rundt effekter av NMs. De fleste biologiske modeller og eksponeringssystemer, i tillegg til gjellende datamodeller, ikke representerer hva man eksponeres for i virkeligheten. Bruk av forsøksdyr har i mange tilfeller en begrenset kraft til å forutsi helseeffekter på mennesker. Dette krever et skifte fra kostbare og i mange tilfeller etisk tvilsomme dyreforsøk til innovative, pålitelige, kostnadseffektive og ikke minst sosialt aksepterte testmetoder og datamodeller.

Formålet med NanoBioReal er å etablere virkelighetsnære modeller som gir en pålitelig, robust og effektiv plattform for å vurdere helseeffektene av NMs. Vårt testsystem vil dekke et stort område av biologiske modeller, fra enkeltceller til tredimensjonale cellemodeller som simulerer vev og organer. Dette inkluderer såkalte «organ-på-brikke» systemer som vil måle effekter i nåtid og fange relevante effekter etter både kort- og langtidseksponeringer. NanoBioReal skal levere pålitelige, robuste og relevante biologiske og data modeller for å støtte opp om «trygg ved design» tilnærmingen i utviklingen av NMs og for å svare på behovene til forskjellige interessenter og forvaltning.

Nasjonale partnere:

Inst. for klinisk odontologi (IKO), Det medisinske fak., Univ. i Bergen (UiB), Norsk instit. for luftforskning (NILU), Arbeidsmiljøinstituttet (STAMI), og Norges teknisk-naturvitenskapelige univ. (NTNU). Underleverandør: NorGenotech.

Internasjonale partnere:

Catalan Inst. of Nanoscience and Nanotechnology (ICN2), og Univ. i Gdansk.

Samarbeidspartnere:

Inst. for fysikk og teknologi (UiB), Inst. for elektrofag (HVL), NIOM, TkØst og TkVest Hordaland.

Oppdatert: 11.04.2023

Towards a reliable assessment of nanomaterial health effects using advanced biological models and assays har 16 publikasjoner ved NILU:

Genotoxicity assessment of nanomaterials in advanced lung models

Elje, Elisabeth; Mariussen, Espen; McFadden, Erin; Camassa, Laura Maria Azzurra; Dusinska, Maria; Zienolddiny, Shanbeh; Rundén-Pran, Elise

2023

In vitro cyto- and genotoxicity of CeO2, TiO2 and Ag nanoforms: the role of physical properties

Longhin, Eleonora Marta; Rios Mondragon, Ivan; Mariussen, Espen; Congying, Z.; Busquets, M.; Hofshagen, Ole-Bendik; Franco Puntes, V.; Cimpan, Mihaela-Roxana; Shaposhnikov, S.; Dusinska, Maria; Rundén-Pran, Elise

2023

Linking Nanomaterial-Induced Mitochondrial Dysfunction to Existing Adverse Outcome Pathways for Chemicals

Murugadoss, Sivakumar; Vrček, Ivana Vinković; Schaffert, Alexandra; Paparella, Martin; Pem, Barbara; Sosnowska, Anita; Stępnik, Maciej; Martens, Marvin; Willighagen, Egon L.; Puzyn, Tomasz; Cimpan, Mihaela-Roxana; Lemaire, Frauke; Mertens, Birgit; Dusinska, Maria; Fessard, Valérie; Hoet, Peter H.

2023

Towards risk governance of nanomaterials: adaptation and validation of test methods for characterization and hazard assessment

Longhin, Eleonora Marta; Doak, Shareen H.; Lynch, Iseult; Moschini, Elisa; Rundén-Pran, Elise; El Yamani, Naouale; Bouman, Evert; Burgum, Michael J.; Reilly, Katie; Cambier, Sebastien; Gutleb, Arno C.; Cimpan, Mihaela-Roxana; Rios-Mondragon, Ivan; Xue, Ying; Cimpan, Emil; Puzyn, Tomasz; Sosnowska, Anita; Fessard, Valérie; Varet, Julie; Vinković Vrček, Ivana; Pem, Barbara; de la Fuente, Jesus Martinez; Sánchez del Castillo, Victor Manuel; Cuestas Ayllón, Carlos; Hoet, Peter; Murugadoss, Sivakumar; de Souza Nunes, Juliana; Lopez, Aitziber; Dupin, Damien; Ghahremani, MH; Gharailou, D; Badetti, Elena; Brunelli, Andrea; Isigonis, Panagiotis; Afantitis, Antreas; Melagraki, Georgia; Bohmer, Nils; Malsch, Ineke; Dusinska, Maria

2022

Genotoxicity assessment of lung cells cultured at the air-liquid interface: comparison of bronchial and alveolar mono- and cocultures

Elje, Elisabeth; McFadden, Erin; Mariussen, Espen; Dusinska, Maria; Rundén-Pran, Elise

2022

Validation of an advanced 3D respiratory tri-culture model at the air-liquid interface for hazard assessment of nanomaterials

Camassa, Laura Maria Azzurra; Elje, Elisabeth; Mariussen, Espen; Longhin, Eleonora Marta; Haugen, Kristine; Dusinska, Maria; Zienolddiny-Narui, Shan; Rundén-Pran, Elise

2022

Decitabine-induced DNA methylation-mediated transcriptomic reprogramming in human breast cancer cell lines; the impact of DCK overexpression

Buociková, Verona; Tyciakova, Sylvia; Pilalis, Eleftherios; Mastrokalou, Chara; Urbanova, Maria; Matuskova, Miroslava; Demkova, Lucia; Medova, Veronika; Longhin, Eleonora Marta; Rundén-Pran, Elise; Dusinska, Maria; Rios Mondragon, Ivan; Cimpan, Mihaela-Roxana; Gábelová, Alena; Soltysova, Andrea; Smolkova, Bozena; Chatziioannou, Aristotelis

2022

Advanced Respiratory Models for Hazard Assessment of Nanomaterials—Performance of Mono-, Co- and Tricultures

Camassa, Laura Maria Azzurra; Elje, Elisabeth; Mariussen, Espen; Longhin, Eleonora Marta; Dusinska, Maria; Zienolddiny-Narui, Shanbeh; Rundén-Pran, Elise

2022

Decitabine potentiates efficacy of doxorubicin in a preclinical trastuzumab-resistant HER2-positive breast cancer models

Buociková, Verona; Longhin, Eleonora Marta; Pilalis, Eleftherios; Mastrokalou, Chara; Miklíková, Svetlana; Cihova, Marina; Poturnayova, Alexandra; Mackova, Katarina; Bábelová, Andrea; Trnkova, Lenka; El Yamani, Naouale; Zheng, Congying; Mondragon, Ivan Rios; Labudova, Martina; Csaderova, Lucia; Kuracinova, Kristina Mikus; Makovicky, Peter; Kučerová, Lucia; Matuskova, Miroslava; Cimpan, Mihaela-Roxana; Dusinska, Maria; Babal, Pavel; Chatziioannou, Aristotelis; Gábelová, Alena; Rundén-Pran, Elise; Smolkova, Bozena

2022

An Advanced In vitro Respiratory Model for Genotoxicity Testing at the Air-Liquid Interface

Rundén-Pran, Elise; Mariussen, Espen; Elje, Elisabeth; Chary, A.; Longhin, Eleonora Marta; El Yamani, Naouale; Dusinska, Maria; Gutleb, AC; Serchi, T

2021

Micronucleus assay applied to advanced in vitro lung models at ALI for nanotoxicity assessment

Elje, Elisabeth; Mariussen, Espen; Dusinska, Maria; Rundén-Pran, Elise

2021

Development of an Adverse Outcome Pathway for Chronic and Multi-Generational Impacts of Nanomaterials in the Environmental Indicator Species Daphnia Magna

Lynch, Iseult; Reilly, Katie; Cimpan, Mihaela Roxana; Drønen, Anne-Marthe; Rios-Mondragon, Ivan; Cambier, Sébastien; Gutleb, Arno; Serchi, Tommaso; Dusinska, Maria; Rundén-Pran, Elise; Mariussen, Espen; Longhin, Eleonora Marta; Murugadoss, Sivakumar; Hoet, Peter; Willihagen, Egon; Martens, Marvin; Afantitis, Antreas; Melargakis, Georgia; Vincovik Vrcek, Ivana

2020

Genotoxicity of nanomaterials: Advanced in vitro models and high throughput methods for human hazard assessment—a review

Kohl, Yvonne; Rundén-Pran, Elise; Mariussen, Espen; Hesler, Michelle; El Yamani, Naouale; Longhin, Eleonora Marte; Dusinska, Maria

2020

Thermodynamic parameters at bio-nano interface and nanomaterial toxicity: A case study on BSA interaction with ZnO, SiO2 and TiO2

Precupas, Aurica; Gheorghe, Daniela; Botea-Petcu, Alina; Leonties, Anca Ruxandra; Sandu, Romica; Popa, Vlad Tudor; Mariussen, Espen; El Yamani, Naouale; Rundén-Pran, Elise; Dumit, Veronica; Xue, Ying; Cimpan, Mihaela Roxana; Dusinska, Maria; Haase, Andrea; Tanasescu, Speranta

2020