Gå til innhold
Rapport

Målinger av ozon i nedre Telemark, Oslo og Oslofjorden sommeren 1980.

Schjoldager, J.; Dreiem, R.; Gundersen, G.; Stige, L.; Tveita, B.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 42/81

Utgiver: NILU

År: 1981

ISBN: 82-7247-269-4

File: NILU OR 42/81 (pdf)

Sammendrag: Målinger av ozon pågikk tre steder i nedre Telemark (Langesund, Haukenes og Gvarv), ett sted ved Oslofjorden (Jeløya) og ett sted i Oslo (Maridalen). På fire av målestedene ble det registrert verdier over WHO's grenseverdi på 120 ¿g/m3. På Jeløya og i Maridalen ble det målt verdier over den amerikanske grenseverdien på 240 ¿g/m 3.