Gå til innhold
Rapport

E 39 – Sandved – Stangeland. Vurdering av luftforurensning fra kulverter.

Haugsbakk, I.; Tønnesen, D.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 59/2006

Utgiver: NILU

År: 2006

ISBN: 82-425-1784-3

File: OR 59/2006 (pdf)

Sammendrag: Spredningsberegninger for E39 Sandved-Stangeland, basert på trafikkprognoser for 2020. Det er beregnet maksi-male konsentrasjoner av PM10 og NOX i kulvertene, og det er beregnet minste tilstrekkelig ventilasjonshastighet i kulvertene for å overholde grenseverdier for luftkvalitet i kulvertene. Konsentrasjonene er sammenlignet med Nasjonalt mål og grenseverdier for luftkvalitet. Ingen overskridelse av grenseverdier ved ventilasjonshastighet 1,0 m/s.