Gå til innhold
Rapport

NILU’s Environmental Management Report 2018

Braathen, Ole-Anders; Marsteen, Leif; Langholen, Trine; Andresen, Eva Beate; Fjeldstad, Heidi

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU rapport 9/2019

Utgiver: NILU

År: 2019

ISBN: 978-82-425-2973-2

Arkiv: http://hdl.handle.net/11250/2598531

Sammendrag:
Et av NILUs hovedmål er å studere forurensning og konsekvenser av forurensning og gi beslutningstakere en solid plattform for valg av tiltak for å redusere negative effekter. Det er også viktig for instituttet å ha kontroll på miljøkonsekvenser av instituttets aktiviteter og redusere negative effekter så langt som mulig. NILU har i mange år arbeidet for å forbedre miljøtilstanden og redusere negative miljøeffekter. Det ble derfor bestemt å sertifisere dette arbeidet i henhold til standarden ISO 14001:2004 – Sertifisering av miljøstyringssystem. NILU ble sertifisert i henhold til ISO 14001 i oktober 2010. Denne rapporten oppsummerer resultatene av miljøstyringssystemet i 2018.