Gå til innhold
Rapport

Godkjenning av instrumenter for måling av lokal luftkvalitet. Forslag til godkjenningsordning for Norge.

Hak, Claudia; Marsteen, Leif

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU rapport 4/2019

Utgiver: NILU

År: 2019

ISBN: 978-82-425-2965-7

Arkiv: http://hdl.handle.net/11250/2601246

Sammendrag:
Instrumenter som skal brukes til måling av lokal luftkvalitet i henhold til forurensningsforskriften skal være godkjente for dette formålet. Norge har per i dag ingen godkjenningsordning. Inntil videre godkjennes derfor de instrumenter som det svenske referanselaboratoriet for luft har godkjent.
Denne rapporten beskriver hvordan en godkjenningsordning kan etableres i Norge, basert på rutinen brukt i Sverige, gjennom å belyse den lovmessige forankringen og prosedyren for typegodkjenning. Oppgavene og ansvarsfordelingen mellom den ansvarlige forvaltningsmyndigheten (Miljødirektoratet) og Referanselaboratoriet er forklart.
Miljødirektoratet rapport, M-1327/2019.