Gå til innhold
Rapport

Screening program 2018. Volatiles, Gd, BADGE, UV filters, Additives, and Medicines.

Schlabach, Martin; Halse, Anne Karine; Kringstad, Alfhild; Nikiforov, Vladimir A.; Bohlin-Nizzetto, Pernilla; Pfaffhuber, Katrine Aspmo; Reid, Malcolm James; Rostkowski, Pawel; Vogelsang, Christian

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU rapport 20/2019

Utgiver: NILU

År: 2019

ISBN: 978-82-425-2988-6

Arkiv: http://hdl.handle.net/11250/2629348

Sammendrag:
Dette screeningprosjektet har hovedfokuset på forekomst og miljøpåvirkning av et utvalg PBT. Prøver av inneluft, husstøv, overflate- og avløpsvann samt sediment og biota fra indre Oslofjord inngår i prosjektet. Noen av de detekterte stoffer bør følges opp. Et UV-filter viser seg å være potensielt miljøfarlig.