Gå til innhold
Poster

Innovative environmental monitoring for Norwegian municipalities using low-cost sensor networks. The iFLINK project.

Castell, Núria Balaguer; Dauge, Franck René; Grossberndt, Sonja; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Lahoz , William A.; Lepioufle, Jean-Marie; Logna, Robert André; Schneider, Philipp; Vallejo, Islen; Vogt, Matthias; Bartonova, Alena

Publikasjonsdetaljer

Arrangement: WeBIOPATR 2019. The Seventh International WEBIOPATR Workshop & Conference. Particulate Matter: Research and Management. (Belgrade)

Dato: 1. oktober 2019 – 3. oktober 2019