Gå til innhold

Britt Ann Kåstad Høiskar

Forskningsdirektør

63 89 80 33

980 82 198

By og industri

Kjeller

bah@nilu.no

Britt Ann Høiskar

Britt Ann Kåstad Høiskar har 128 publikasjoner ved NILU:

Norge ikke på topp i luftkvalitet

Høiskar, Britt Ann Kåstad (intervjuobjekt)

2024

Høysesong for dårlig luftkvalitet

Høiskar, Britt Ann Kåstad (intervjuobjekt); Brønn, Kathrine; Stenbek, Finn Børge (journalister)

2024

Between man and technology: adressing IAQ in Norwegian schools

Bartonova, Alena; Fredriksen, Mirjam; Høiskar, Britt Ann Kåstad

2023

Kartlegging av svevestøv fra anleggsvirksomhet i Lørenskog kommune. Målinger i perioden april – august 2022.

Hak, Claudia; Lopez-Aparicio, Susana; Grythe, Henrik; Markelj, Miha; Vo, Dam Thanh; Høiskar, Britt Ann Kåstad

2023

Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Lørenskog kommune

Høiskar, Britt Ann Kåstad; Walker, Sam-Erik; Weydahl, Torleif; Markelj, Miha; Andersen, André; Lopez-Aparicio, Susana; Grythe, Henrik

2023

Revidert tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Bergen

Weydahl, Torleif; Høiskar, Britt Ann Kåstad

2022

Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Levanger kommune

Weydahl, Torleif; Teigland, Even Kristian; Hak, Claudia; Lopez-Aparicio, Susana; Sousa Santos, Gabriela; Grythe, Henrik; Hamer, Paul David; Vo, Dam Thanh; Vallejo, Islen; Høiskar, Britt Ann Kåstad

2022

Luftforurensningen på Manglerud

Høiskar, Britt Ann Kåstad

2021

Ellas klimaskjebne

Klöckner, Christian A.; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Sverdrup-Thygeson, Anne (intervjuobjekter); Rashid, Lara; Kingsrød, Marie Golimo (journalister)

2021

Implementing Citizen Science in Primary Schools: Engaging Young Children in Monitoring Air Pollution

Castell, Nuria; Grossberndt, Sonja; Gray, Laura; Fredriksen, Mirjam; Skaar, Jøran Solnes; Høiskar, Britt Ann Kåstad

2021

Ren luft for alle. ExtraStiftelsen project 2019/HE1-263918.

Castell, Nuria; Grossberndt, Sonja; Gray, Laura; Fredriksen, Mirjam; Høiskar, Britt Ann Kåstad

2021

Hva skjedde med diesel-forbudet?

Høiskar, Britt Ann Kåstad (intervjuobjekt); Fossum, Øystein B. (journalist)

2020

Revidert tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Stavanger kommune

Weydahl, Torleif; Johnsrud, Mona; Vo, Dam Thanh; Walker, Sam-Erik; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Ranheim, Patrick

2020

Vedfyring og svevestøv

Høiskar, Britt Ann Kåstad (intervjuobjekt); Sollund, Sigrid (journalist)

2020

Introducing citizen science air quality monitoring projects in elementary schools in Norway

Castell, Nuria; Gray, Laura; Grossberndt, Sonja; Fredriksen, Mirjam; Høiskar, Britt Ann Kåstad

2020

Revidert tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Stavanger

Weydahl, Torleif; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Johnsrud, Mona; Ranheim, Patrick

2020

Evaluation of traffic control measures in Oslo region and its effect on current air quality policies in Norway

Sousa Santos, Gabriela; Sundvor, Ingrid; Vogt, Matthias; Grythe, Henrik; Haug, Tormod Wergeland; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Tarrasón, Leonor

2020

Bedre luftkvalitet, men fortsatt mye svevestøv

Høiskar, Britt Ann Kåstad (intervjuobjekt); de Brito Jonassen, Andreas (journalist)

2020

Luftkvaliteten i koronaens tid – Hva har vi observert i byene våre?

Høiskar, Britt Ann Kåstad; Grythe, Henrik; Johnsrud, Mona; Eckhardt, Sabine

2020

Hvem er det egentlig som forurenser i byene våre?

Weydahl, Torleif; Høiskar, Britt Ann Kåstad

2020

Har diskutert mye i spaltene, nå klarnet de luften: – Vi er enige om det meste

Høiskar, Britt Ann Kåstad; Tørnkvist, Kjersti Karlsen; Hverven, Per Erik (intervjuobjekter); Bergerud, Bjørn Ivar (journalist)

2020

Hvervens sensor har begrenset verdi

Høiskar, Britt Ann Kåstad; Tørnkvist, Kjersti Karlsen

2020

Bør ha nye målinger

Høiskar, Britt Ann Kåstad; Hak, Claudia

2020

Opportunities and barriers for microsensor systems for air quality: practical experiences from Oslo

Bartonova, Alena; Castell, Nuria; Schneider, Philipp; Dauge, Franck Rene; Grossberndt, Sonja; Lepioufle, Jean-Marie; Liu, Hai-Ying; Fredriksen, Mirjam; Høiskar, Britt Ann Kåstad

2019

Innovative environmental monitoring for Norwegian municipalities using low-cost sensor networks. The iFLINK project.

Castell, Nuria; Dauge, Franck Rene; Grossberndt, Sonja; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Lahoz, William A.; Lepioufle, Jean-Marie; Logna, Robert; Schneider, Philipp; Vallejo, Islen; Vogt, Matthias; Bartonova, Alena

2019

Har installert kun én luftmåler på tre år: – Veldig overrasket over den dårlige responsen

Høiskar, Britt Ann Kåstad (intervjuobjekt); Jordheim, Hans (journalist)

2019

Luftforurensning i Europa

Høiskar, Britt Ann Kåstad (intervjuobjekt)

2019

Har klimatiltakene gått for langt? (Tema: Bompenger)

Høiskar, Britt Ann Kåstad (intervjuobjekt); Hanssen, Hege Iren (journalist)

2019

Norges største ungdomsskole fremdeles en byggeplass: – Nesten hele klassen har hodepine

Høiskar, Britt Ann Kåstad (intervjuobjekt); Thonhaugen, Markus; Kristoffersen, Kai Jæger; Lysvold, Susanne Skjåstad (journalister)

2019

Bedre luft? Pigg av!

Høiskar, Britt Ann Kåstad

2019

Hva med luftkvaliteten?

Høiskar, Britt Ann Kåstad (intervjuobjekt); Pettersen, Egil Jens (journalist)

2019

Fjerdeklassinger skal bli luftmålere

Høiskar, Britt Ann Kåstad (intervjuobjekt); Sandøy, Christopher I. (journalist)

2019

Kommunen måler luftkvalitet etter boka

Høiskar, Britt Ann Kåstad; Tørnkvist, Kjersti Karlsen

2018

Du kan stole på målingene i Bergen

Høiskar, Britt Ann Kåstad; Tørnkvist, Kjersti Karlsen

2018

Luftkvalitetsmålingene i Tromsø holder mål

Høiskar, Britt Ann Kåstad; Tørnkvist, Kjersti Karlsen

2018

The role of citizen science data in air quality research data management and sharing

Castell, Nuria; Bartonova, Alena; Grossberndt, Sonja; Høiskar, Britt Ann Kåstad

2018

Tiltaksutredning og handlingsplan for lokal luftkvalitet i Sarpsborg og Fredrikstad

Weydahl, Torleif; Grythe, Henrik; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Svorstøl, Eli-Trine; Haug, Tormod Wergeland

2018

Reduserte klimagassutslipp som følge av revidert Oslopakke 3

Mehammer, Bernt Sverre; Halseth, Arve; Raanaa, Anne Grete; Weydahl, Torleif; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Andersen, André

2018

Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Sarpsborg og Fredrikstad

Weydahl, Torleif; Grythe, Henrik; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Svorstøl, Eli-Trine; Haug, Tormod Wergeland

2018

Air quality in Norwegian cities in 2015. Evaluation Report for NBV Main Results.

Tarrasón, Leonor; Sousa Santos, Gabriela; Vo, Dam Thanh; Vogt, Matthias; Lopez-Aparicio, Susana; Denby, Bruce; Tønnesen, Dag Arild; Sundvor, Ingrid; Røen, Håvard Vika; Høiskar, Britt Ann Kåstad

2018

Air quality in 7 Norwegian municipalities in 2015. Summary report for NBV results.

Tarrasón, Leonor; Sousa Santos, Gabriela; Vo, Dam Thanh; Hamer, Paul David; Vogt, Matthias; Lopez-Aparicio, Susana; Røen, Håvard Vika; Høiskar, Britt Ann Kåstad

2018

Kvalitetskrav knyttet til luftkvalitetsberegninger i norsk regelverk. Status og anbefalinger til videre prosess

Tarrasón, Leonor; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Guerreiro, Cristina; Berge, Erik; Selvig, Eivind

2018

Miriam (26) måtte begynne med astmamedisin da hun flyttet til Oslo

Høiskar, Britt Ann Kåstad (intervjuobjekt); Silseth, Ingvild (journalist)

2018

Kuldebølge og skadelig luft

Høiskar, Britt Ann Kåstad (intervjuobjekt)

2018

Air pollution in urban areas.

Høiskar, B. A. K.

2017

Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Bergen.

Høiskar, B. A. H.; Sundvor, I.; Johnsrud, M.; Haug, T. W.; Solli, H.

2017

CITI-SENSE: Experience after the project end.

Bartonova, A.; Castell, N.; Dauge, F. R.; Fredriksen, M. F.; Grossberndt, S.; Høiskar, B. A. K.; Lahoz, W.; Liu, H. Y.; Schneider, S.

2017

Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet. Drammen kommune.

Haug, T. W.; Solli, H.; Høiskar, B.A.; Sundvor, I.; Johnsrud, M.

2017

Air quality in Norwegian cities in 2015. Evaluation report for NBV main results.

Tarrasón, L.; Sousa Santos, G.; Vo, D. T.; Vogt, M.; Lopez-Aparicio, S.; Denby, B.; Tønnesen, D.; Sundvor, I.; Røen, H. V.; Høiskar, B. A.

2017

Elever kan bidra med godt inneklimaarbeid – erfaringer og planer.

Høiskar, B. A. K.; Holøs, S.; Gustavsen, K.; Norum, B.

2017

NILU’s Strategic Institute Initiatives (SIS) 2016.

Aas, W.; Rundén-Pran, E.; Breivik, K.; Sundseth, K.; Høiskar, B. A.; Platt, S.; Castell, N.; Schlabach, M.

2017

Lokal luftforurensning.

Høiskar, B.A.K.; Sundvor, I.; Sousa Santos, G.; Vogt, M.

2016

Engaging schoolchildren in understanding the indoor environment using citizen science.

Robinson, J.A.; Crawford, J.; Golumbic, Y.N, Høiskar, B.A.K.; Holøs, S.B.; Jovaševic-Stojanovic, M.; Topalovic, D.; Davidovic, M.; Kocman, D.; Castell, N.; Bartonova, A.

2016

Effekter av ulike tiltak for å redusere NO2-nivået – modellresultater.

Høiskar, B.A.K.; Sundvor, I.; Sousa Santos, G.; Vogt, M.; Haug, T.; Strand, A.; Fridstrøm, L.; Aas, H.

2016

NILU’s Strategic Institute Initiatives (SIS) 2015.

Aas, W.; Breivik, K.; Fiebig, M.; Høiskar, B.A.K.; Rundén-Pran, E.; Schlabach, M.; Sundseth, K.

2016

Short term actions for abatement of NO2: traffic and air quality modeling.

Sundvor, I.; Haug, T. W.; Høiskar, B. A.; Sousa Santos, G.

2016

Lokal luftforurensning.

Høiskar, B.A.K.; Sundvor, I.; Sousa Santos, G.; Vogt, M.

2016

Oslolufta på helsa løs?

Høiskar, B. A. K.; Sundvor, I.; Sousa Santos, G.; Vogt, M.

2016

Gratis kollektivtransport som strakstiltak ved dårlig luftkvalitet.

Aas, H.; Fridstrøm, L.; Haug, T.W.; Høiskar, B.A.K.; Sundvor, I.

2016

CITI-SENSE. Citizens’ observatories – version 1. Deliverable D4.3.

Liu, H.-Y. (eds.) Bartonova, A.; Berre, A.; Broday, D.; Castell, N.; Cole-Hunter, T.; Fredriksen, M.F.; Grossberndt, S.; Høiskar, B.A.; Holøs, S.B.; Kobernus, M.; Keune, H.; Liu, H.-Y.; Robinson, J.; Santiago, L.; Soloaga, I.A.

2015

Bedre byluft 2014/2015. Prognoser for meteorologi og luftkvalitet i norske byer vinteren 2014-2015.

Denby, B.R.; Süld, J.; Sundvor, I.; Høiskar, B.A.K.; Nilssen, U.; Gislefoss, K.; Olsen, T.; Kristensen, A.

2015

Luftforurensning.

Høiskar, B.A.K.; Sundvor, I.

2015

Empowering students to improve their indoor school environment with the help of low-cost air quality sensors – CITI-SENSE project.

Robinson, J.A.R.; Holøs, S.B.H.; Kåstad Høiskar, B.A.; Kocman, D.K.; Crawford, J.O.C.; Keune, H.K.; Jovaševic-Stojanovic, M.; Bartonova, A.; Horvat, M.H.

2015

Effekt av strakstiltak på dager med høy luftforurensning og effekt for NO2.

Høiskar, B. A. K.; Sundvor, I.; Haug, T. W.; Sousa Santos, G.

2015

New action plans for Oslo and Bærum municipalities to comply with the air quality limit values.

Sundvor, I.; Strand, A.; Høiskar, B. A.; Sousa Santos, G.; Vogt, M.; Tarrasón, L.

2015

Tiltaksutredning for luftkvalitet i Oslo og Bærum 2015-2020.

Høiskar, B.A.K.; Sundvor, I.; Strand, A.

2014

Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO2.

Høiskar, B.A.K.; Sundvor, I.; Haug, T.W.; Solli, H.; Sousa Santos, G.; Vogt, M.

2014

Building and evaluating sensor-based Citizens’ Observatories for improving quality of life in cities.

Castell, N.; Lahoz, W.; Schneider, P.; Hoiskar, B.A.; Grossberndt, S.; Naderer, C.; Robinson, J.; Kocman, D.; Horvat, M.; Bartonova, A.

2014

Low-cost sensor technologies as a complement to science and management of air quality.

Jovaševic-Stojanovic, M.; Bartonova, A.; Ristovski, Z.; Pokric, B.; Krco, S.; Nieuwenhuijsen, M.; Høiskar, B.A.; Jones, R.; Berre, A.J.; Živkovic, M.; Stankovic, A.; Stevanovic, Z.

2013

Luftforurensing i norske byer.

Høiskar, B.A.K.; Sundvor, I.; Tarrasón, L.; Endregard, G.

2011

Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation. Annual report 2005.

Myhre, C.L.; Edvardsen, K.; Hansen, G.H.; Stebel, K.; Høiskar, B.A.K.; Svendby, T.M.; Vik, A.F.; Dahlback, A.

2006

Early unusual ozone loss during the Arctic winter 2002/2003 compared to other winters.

Goutail, F.; Pommereau, J.-P.; Lefèvre, F.; van Roozendael, M.; Andersen, S. B.; Kåstad Høiskar, B.-A.; Dorokhov, V.; Kyrö, E.; Chipperfield, M. P.; Feng, W.

2005

“Antarctic Haze?”, NILUs activities at the TROLL station.

Stebel, K.; Holmén, K.; Ström, J.; Lunder, C.; Hanssen, J.E.; Berg, T.; Høiskar, B-A.; Solberg, S.; Stohl, A.

2005

Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation. Annual report 2004.

Myhre, C.L.; Høiskar, B.A.K.; Braathen, G.O.; Dahlback, A.; Edvardsen, K.; Hansen, G.H.; Stebel, K.; Svendby, T.M.; Vik, A.F.

2005

Web-strategier.

Høiskar, B.A.K.

2005

Bruk av luftkvalitet.info.

Høiskar, B.A.K.

2004

Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation. Annual report 2003

Høiskar, B.-A.K.; Braathen, G.O.; Dahlback, A.; Edvardsen, K.; Hansen, G.; Stebel, K.; Svendby, T.; Vik, A.F.

2004

Comparison of data for ozone amounts and UV doses obtained from simultaneous measurements with various standard UV instruments.

Dahlback, A.; Eide, H.A.; Høiskar, B.A.K.; Olsen, R.; Schmidlin, F.J.; Tsay, S.-C.; Stamnes, K.H.

2003

Results from a new multichannel, moderate bandwidth filter instruments for UV and visible irradiance measurements.

Høiskar, B.A.K.; Edvardsen, K.; Kylling, A.; Dahlback, A.; Blumthaler, M.; Danielsen, T.; Haugen, R.

2003

The Norwegian UV-monitoring program. Period 1995/96-2001.

Johnsen, B.; Mikkelborg, O.; Dahlback, A.; Høiskar, B.A.; Edvardsen, K.; Olseth, J.; Kjeldstad, B, Ørbæk, J.B.

2003

Multichannel moderate-bandwidth filter instrument for measurement of the ozone-column amount, cloud transmittance, and ultraviolet dose rates.

Høiskar, B.A.K, Haugen, R.; Danielsen, T.; Kylling, A.; Edvardsen, K.; Dahlback, A.; Johnsen, B.; Blumthaler, M.; Schreder, J.

2003

Overvåking av ozonlaget og naturlig ultrafiolett stråling. Årsrapport 2002.

Høiskar, B. A.; Braathen, G. O.; Dahlback, A.; Edvardsen, K.; Hansen, G.; Stebel, K.; Svendby, T.; Vik, A. F.

2003

Coordinated ground-based validation of ENVISAT atmospheric chemistry with NDSC network data: Commissioning phase report.

Lambert, J.C.; Soebijanta, V.; Orsolini, Y.; Andersen, S.; Van, A. B.; Burrows, J.; Calisesi, Y.; Cambridge, C.; Claude, H.; De Backer-Barilly, M.-R.; de La Noë, J.; De Maziere, M.; Dorokohov, V.; Vik, A. F.; Godin-Beekmann, S.; Goutail, F.; Hansen, G.; Hochschild, G.; Høiskar, B. A.; Johnston, P.; Kämpfer, N.; Kreher, K.; Kyrö, E.; Leveau, J.; Mäder, J.; Milinevski, G.; Pommerau, J.-P.; Quinn, P.; Raffalski, U.; Rihter, A.; Roscoe, H.; Shanklin, J.; Staehlin, J.; Stebel, K.; Stubi, R.; Suortti, T.; Tørnkvist, K.; Van Roozendael, M.; Vaughan, G.; Wittrock, F.

2003

Overvåking av ozonlaget og naturlig ultrafiolett stråling. Årsrapport 2001.

Høiskar, B.A.K.; Braathen, G.O.; Dahlback, A.; Edvardsen, K.; Hansen, G.; Svendby, T.

2002

Measurements of total ozone at Ny-Ålesund since 1991. Poster presentation.

Høiskar, B.A.K.; Dahlback, A.; Tørnkvist, K.K.; Sinnhuber, B.M.

2001

Results from a new multichannel, moderate bandwidth filter instruments for UV and visible irradiance measurements. Poster presentation.

Høiskar, B.A.K.; Kylling, A.; Edvardsen, K.; Dahlback, A.; Blumthaler, M.; Danielsen, T.; Haugen, R.

2001

A new multichannel, moderate bandwidth filter instruments for UV and visible irradiance measurements: characteristics and performance. Poster presentation.

Høiskar, B.A.K.; Kylling, A.; Edvardsen, K.; Dahlback, A.; Blumthaler, M.; Danielsen, T.; Haugen, R.

2001

Overvåking av atmosfærens ozonlag og naturlig ultrafiolett stråling. Årsrapport 2000.

Høiskar, B. A. K.; Braathen, G. O.; Dahlback, A.; Bojkov, B. R.; Edvardsen, K.; Hansen, G.; Svenøe, T.

2001

Combined characterisation of GOME and TOMS total ozone measurements from space using ground-based observations from the NDSC .

Lambert, J.C.; Van Roozendael, M.; Simon, P.C.; Pommereau, J.P.; Goutail, F.; Gleason, J.F.; Andersen, S.B.; Arlander, D.W.; Van, N.A.B.; Claude, H.; de la Noe, J.; De Maziere, M.; Dorokhov, V.; Eriksen, P.; Green, A.; Tørnkvist, K.K.; Høiskar, B.A.K.; Kyro, E.; Leveau, J.; Merienne, M.F.; Milinevsky, G.; Roscoe, H.K.; Sarkissian, A.; Shanklin, J.D.; Stahelin, J.; Tellefsen, C.W.; Vaughan, G.

2000

Overvåking av atmosfærens ozonlag og naturlig ultrafiolett stråling. Årsrapport 1999.

Høiskar, B.A.K.; Braathen, G.O.; Dahlback, A.; Bojkov, B.R.; Svenøe, T.; Edvardsen, K.; Hansen, G.H.

2000

Depletion of column ozone in the Arctic during the winters of 1993-94 and 1994-95.

Goutail, G.; Pommereau, J.P.; Phillips, C.; Deniel, C.; Kaastad-Høiskar, B.A.; Braathen, G.

1999

Slant column measurements of O-3 and NO2 during the NDSC intercomparison of zenith-sky UV-visible spectrometers in June 1996.

Roscoe, H.K.; Johnston, P.V.; Arlander, D.W.; Høiskar, B.A.K.; Tellefsen, C.W.; Tørnkvist, K.K. et al.

1999

Overvåking av ozonlaget og naturlig ultrafiolett stråling. Årsrapport 1998.

Høiskar, B.A.K.; Braathen, G.O.; Dahlback, A.; Bojkov, B.R.; Svenøe, T.; Hansen, G.H.

1999

Overvåking av ozonlaget. Årsrapport 1992.

Dahlback, A.; Braathen, G O.; Kåstad, B A.; Stordal, F.

1993

Overvåking av ozonlaget. Årsrapport 1991.

Dahlback, A.; Braathen, G O.; Kåstad, B A.; Stordal, F.

1992

Utvikling av sensorbasert folkeobservatorium for bedre livskvalitet i urbane strøk (CITI-SENSE)

CITI-SENSE-prosjektet utviklet og testet miljørelaterte overvåknings- og informasjonssystemer basert på innovative og nye jordobservasjonsmetoder. Applikasjonene så på innbyggernes nærmiljø med fokus på urban luftkvalitet, kvalitet av urbane offentlige rom og […]

Prosjektperiode: 2012 – 2016

Fullført

Britt Ann Kåstad Høiskar har 128 publikasjoner ved NILU:

Norge ikke på topp i luftkvalitet

Høiskar, Britt Ann Kåstad (intervjuobjekt)

2024

Høysesong for dårlig luftkvalitet

Høiskar, Britt Ann Kåstad (intervjuobjekt); Brønn, Kathrine; Stenbek, Finn Børge (journalister)

2024

Between man and technology: adressing IAQ in Norwegian schools

Bartonova, Alena; Fredriksen, Mirjam; Høiskar, Britt Ann Kåstad

2023

Kartlegging av svevestøv fra anleggsvirksomhet i Lørenskog kommune. Målinger i perioden april – august 2022.

Hak, Claudia; Lopez-Aparicio, Susana; Grythe, Henrik; Markelj, Miha; Vo, Dam Thanh; Høiskar, Britt Ann Kåstad

2023

Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Lørenskog kommune

Høiskar, Britt Ann Kåstad; Walker, Sam-Erik; Weydahl, Torleif; Markelj, Miha; Andersen, André; Lopez-Aparicio, Susana; Grythe, Henrik

2023

Revidert tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Bergen

Weydahl, Torleif; Høiskar, Britt Ann Kåstad

2022

Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Levanger kommune

Weydahl, Torleif; Teigland, Even Kristian; Hak, Claudia; Lopez-Aparicio, Susana; Sousa Santos, Gabriela; Grythe, Henrik; Hamer, Paul David; Vo, Dam Thanh; Vallejo, Islen; Høiskar, Britt Ann Kåstad

2022

Luftforurensningen på Manglerud

Høiskar, Britt Ann Kåstad

2021

Ellas klimaskjebne

Klöckner, Christian A.; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Sverdrup-Thygeson, Anne (intervjuobjekter); Rashid, Lara; Kingsrød, Marie Golimo (journalister)

2021

Implementing Citizen Science in Primary Schools: Engaging Young Children in Monitoring Air Pollution

Castell, Nuria; Grossberndt, Sonja; Gray, Laura; Fredriksen, Mirjam; Skaar, Jøran Solnes; Høiskar, Britt Ann Kåstad

2021

Ren luft for alle. ExtraStiftelsen project 2019/HE1-263918.

Castell, Nuria; Grossberndt, Sonja; Gray, Laura; Fredriksen, Mirjam; Høiskar, Britt Ann Kåstad

2021

Hva skjedde med diesel-forbudet?

Høiskar, Britt Ann Kåstad (intervjuobjekt); Fossum, Øystein B. (journalist)

2020

Revidert tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Stavanger kommune

Weydahl, Torleif; Johnsrud, Mona; Vo, Dam Thanh; Walker, Sam-Erik; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Ranheim, Patrick

2020

Vedfyring og svevestøv

Høiskar, Britt Ann Kåstad (intervjuobjekt); Sollund, Sigrid (journalist)

2020

Introducing citizen science air quality monitoring projects in elementary schools in Norway

Castell, Nuria; Gray, Laura; Grossberndt, Sonja; Fredriksen, Mirjam; Høiskar, Britt Ann Kåstad

2020

Revidert tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Stavanger

Weydahl, Torleif; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Johnsrud, Mona; Ranheim, Patrick

2020

Evaluation of traffic control measures in Oslo region and its effect on current air quality policies in Norway

Sousa Santos, Gabriela; Sundvor, Ingrid; Vogt, Matthias; Grythe, Henrik; Haug, Tormod Wergeland; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Tarrasón, Leonor

2020

Bedre luftkvalitet, men fortsatt mye svevestøv

Høiskar, Britt Ann Kåstad (intervjuobjekt); de Brito Jonassen, Andreas (journalist)

2020

Luftkvaliteten i koronaens tid – Hva har vi observert i byene våre?

Høiskar, Britt Ann Kåstad; Grythe, Henrik; Johnsrud, Mona; Eckhardt, Sabine

2020

Hvem er det egentlig som forurenser i byene våre?

Weydahl, Torleif; Høiskar, Britt Ann Kåstad

2020

Har diskutert mye i spaltene, nå klarnet de luften: – Vi er enige om det meste

Høiskar, Britt Ann Kåstad; Tørnkvist, Kjersti Karlsen; Hverven, Per Erik (intervjuobjekter); Bergerud, Bjørn Ivar (journalist)

2020

Hvervens sensor har begrenset verdi

Høiskar, Britt Ann Kåstad; Tørnkvist, Kjersti Karlsen

2020

Bør ha nye målinger

Høiskar, Britt Ann Kåstad; Hak, Claudia

2020

Opportunities and barriers for microsensor systems for air quality: practical experiences from Oslo

Bartonova, Alena; Castell, Nuria; Schneider, Philipp; Dauge, Franck Rene; Grossberndt, Sonja; Lepioufle, Jean-Marie; Liu, Hai-Ying; Fredriksen, Mirjam; Høiskar, Britt Ann Kåstad

2019

Innovative environmental monitoring for Norwegian municipalities using low-cost sensor networks. The iFLINK project.

Castell, Nuria; Dauge, Franck Rene; Grossberndt, Sonja; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Lahoz, William A.; Lepioufle, Jean-Marie; Logna, Robert; Schneider, Philipp; Vallejo, Islen; Vogt, Matthias; Bartonova, Alena

2019

Har installert kun én luftmåler på tre år: – Veldig overrasket over den dårlige responsen

Høiskar, Britt Ann Kåstad (intervjuobjekt); Jordheim, Hans (journalist)

2019

Luftforurensning i Europa

Høiskar, Britt Ann Kåstad (intervjuobjekt)

2019

Har klimatiltakene gått for langt? (Tema: Bompenger)

Høiskar, Britt Ann Kåstad (intervjuobjekt); Hanssen, Hege Iren (journalist)

2019

Norges største ungdomsskole fremdeles en byggeplass: – Nesten hele klassen har hodepine

Høiskar, Britt Ann Kåstad (intervjuobjekt); Thonhaugen, Markus; Kristoffersen, Kai Jæger; Lysvold, Susanne Skjåstad (journalister)

2019

Bedre luft? Pigg av!

Høiskar, Britt Ann Kåstad

2019

Hva med luftkvaliteten?

Høiskar, Britt Ann Kåstad (intervjuobjekt); Pettersen, Egil Jens (journalist)

2019

Fjerdeklassinger skal bli luftmålere

Høiskar, Britt Ann Kåstad (intervjuobjekt); Sandøy, Christopher I. (journalist)

2019

Kommunen måler luftkvalitet etter boka

Høiskar, Britt Ann Kåstad; Tørnkvist, Kjersti Karlsen

2018

Du kan stole på målingene i Bergen

Høiskar, Britt Ann Kåstad; Tørnkvist, Kjersti Karlsen

2018

Luftkvalitetsmålingene i Tromsø holder mål

Høiskar, Britt Ann Kåstad; Tørnkvist, Kjersti Karlsen

2018

The role of citizen science data in air quality research data management and sharing

Castell, Nuria; Bartonova, Alena; Grossberndt, Sonja; Høiskar, Britt Ann Kåstad

2018

Tiltaksutredning og handlingsplan for lokal luftkvalitet i Sarpsborg og Fredrikstad

Weydahl, Torleif; Grythe, Henrik; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Svorstøl, Eli-Trine; Haug, Tormod Wergeland

2018

Reduserte klimagassutslipp som følge av revidert Oslopakke 3

Mehammer, Bernt Sverre; Halseth, Arve; Raanaa, Anne Grete; Weydahl, Torleif; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Andersen, André

2018

Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Sarpsborg og Fredrikstad

Weydahl, Torleif; Grythe, Henrik; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Svorstøl, Eli-Trine; Haug, Tormod Wergeland

2018

Air quality in Norwegian cities in 2015. Evaluation Report for NBV Main Results.

Tarrasón, Leonor; Sousa Santos, Gabriela; Vo, Dam Thanh; Vogt, Matthias; Lopez-Aparicio, Susana; Denby, Bruce; Tønnesen, Dag Arild; Sundvor, Ingrid; Røen, Håvard Vika; Høiskar, Britt Ann Kåstad

2018

Air quality in 7 Norwegian municipalities in 2015. Summary report for NBV results.

Tarrasón, Leonor; Sousa Santos, Gabriela; Vo, Dam Thanh; Hamer, Paul David; Vogt, Matthias; Lopez-Aparicio, Susana; Røen, Håvard Vika; Høiskar, Britt Ann Kåstad

2018

Kvalitetskrav knyttet til luftkvalitetsberegninger i norsk regelverk. Status og anbefalinger til videre prosess

Tarrasón, Leonor; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Guerreiro, Cristina; Berge, Erik; Selvig, Eivind

2018

Miriam (26) måtte begynne med astmamedisin da hun flyttet til Oslo

Høiskar, Britt Ann Kåstad (intervjuobjekt); Silseth, Ingvild (journalist)

2018

Kuldebølge og skadelig luft

Høiskar, Britt Ann Kåstad (intervjuobjekt)

2018

Air pollution in urban areas.

Høiskar, B. A. K.

2017

Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Bergen.

Høiskar, B. A. H.; Sundvor, I.; Johnsrud, M.; Haug, T. W.; Solli, H.

2017

CITI-SENSE: Experience after the project end.

Bartonova, A.; Castell, N.; Dauge, F. R.; Fredriksen, M. F.; Grossberndt, S.; Høiskar, B. A. K.; Lahoz, W.; Liu, H. Y.; Schneider, S.

2017

Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet. Drammen kommune.

Haug, T. W.; Solli, H.; Høiskar, B.A.; Sundvor, I.; Johnsrud, M.

2017

Air quality in Norwegian cities in 2015. Evaluation report for NBV main results.

Tarrasón, L.; Sousa Santos, G.; Vo, D. T.; Vogt, M.; Lopez-Aparicio, S.; Denby, B.; Tønnesen, D.; Sundvor, I.; Røen, H. V.; Høiskar, B. A.

2017

Elever kan bidra med godt inneklimaarbeid – erfaringer og planer.

Høiskar, B. A. K.; Holøs, S.; Gustavsen, K.; Norum, B.

2017

NILU’s Strategic Institute Initiatives (SIS) 2016.

Aas, W.; Rundén-Pran, E.; Breivik, K.; Sundseth, K.; Høiskar, B. A.; Platt, S.; Castell, N.; Schlabach, M.

2017

Lokal luftforurensning.

Høiskar, B.A.K.; Sundvor, I.; Sousa Santos, G.; Vogt, M.

2016

Engaging schoolchildren in understanding the indoor environment using citizen science.

Robinson, J.A.; Crawford, J.; Golumbic, Y.N, Høiskar, B.A.K.; Holøs, S.B.; Jovaševic-Stojanovic, M.; Topalovic, D.; Davidovic, M.; Kocman, D.; Castell, N.; Bartonova, A.

2016

Effekter av ulike tiltak for å redusere NO2-nivået – modellresultater.

Høiskar, B.A.K.; Sundvor, I.; Sousa Santos, G.; Vogt, M.; Haug, T.; Strand, A.; Fridstrøm, L.; Aas, H.

2016

NILU’s Strategic Institute Initiatives (SIS) 2015.

Aas, W.; Breivik, K.; Fiebig, M.; Høiskar, B.A.K.; Rundén-Pran, E.; Schlabach, M.; Sundseth, K.

2016

Short term actions for abatement of NO2: traffic and air quality modeling.

Sundvor, I.; Haug, T. W.; Høiskar, B. A.; Sousa Santos, G.

2016

Lokal luftforurensning.

Høiskar, B.A.K.; Sundvor, I.; Sousa Santos, G.; Vogt, M.

2016

Oslolufta på helsa løs?

Høiskar, B. A. K.; Sundvor, I.; Sousa Santos, G.; Vogt, M.

2016

Gratis kollektivtransport som strakstiltak ved dårlig luftkvalitet.

Aas, H.; Fridstrøm, L.; Haug, T.W.; Høiskar, B.A.K.; Sundvor, I.

2016

CITI-SENSE. Citizens’ observatories – version 1. Deliverable D4.3.

Liu, H.-Y. (eds.) Bartonova, A.; Berre, A.; Broday, D.; Castell, N.; Cole-Hunter, T.; Fredriksen, M.F.; Grossberndt, S.; Høiskar, B.A.; Holøs, S.B.; Kobernus, M.; Keune, H.; Liu, H.-Y.; Robinson, J.; Santiago, L.; Soloaga, I.A.

2015

Bedre byluft 2014/2015. Prognoser for meteorologi og luftkvalitet i norske byer vinteren 2014-2015.

Denby, B.R.; Süld, J.; Sundvor, I.; Høiskar, B.A.K.; Nilssen, U.; Gislefoss, K.; Olsen, T.; Kristensen, A.

2015

Luftforurensning.

Høiskar, B.A.K.; Sundvor, I.

2015

Empowering students to improve their indoor school environment with the help of low-cost air quality sensors – CITI-SENSE project.

Robinson, J.A.R.; Holøs, S.B.H.; Kåstad Høiskar, B.A.; Kocman, D.K.; Crawford, J.O.C.; Keune, H.K.; Jovaševic-Stojanovic, M.; Bartonova, A.; Horvat, M.H.

2015

Effekt av strakstiltak på dager med høy luftforurensning og effekt for NO2.

Høiskar, B. A. K.; Sundvor, I.; Haug, T. W.; Sousa Santos, G.

2015

New action plans for Oslo and Bærum municipalities to comply with the air quality limit values.

Sundvor, I.; Strand, A.; Høiskar, B. A.; Sousa Santos, G.; Vogt, M.; Tarrasón, L.

2015

Tiltaksutredning for luftkvalitet i Oslo og Bærum 2015-2020.

Høiskar, B.A.K.; Sundvor, I.; Strand, A.

2014

Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO2.

Høiskar, B.A.K.; Sundvor, I.; Haug, T.W.; Solli, H.; Sousa Santos, G.; Vogt, M.

2014

Building and evaluating sensor-based Citizens’ Observatories for improving quality of life in cities.

Castell, N.; Lahoz, W.; Schneider, P.; Hoiskar, B.A.; Grossberndt, S.; Naderer, C.; Robinson, J.; Kocman, D.; Horvat, M.; Bartonova, A.

2014

Low-cost sensor technologies as a complement to science and management of air quality.

Jovaševic-Stojanovic, M.; Bartonova, A.; Ristovski, Z.; Pokric, B.; Krco, S.; Nieuwenhuijsen, M.; Høiskar, B.A.; Jones, R.; Berre, A.J.; Živkovic, M.; Stankovic, A.; Stevanovic, Z.

2013

Luftforurensing i norske byer.

Høiskar, B.A.K.; Sundvor, I.; Tarrasón, L.; Endregard, G.

2011

Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation. Annual report 2005.

Myhre, C.L.; Edvardsen, K.; Hansen, G.H.; Stebel, K.; Høiskar, B.A.K.; Svendby, T.M.; Vik, A.F.; Dahlback, A.

2006

Early unusual ozone loss during the Arctic winter 2002/2003 compared to other winters.

Goutail, F.; Pommereau, J.-P.; Lefèvre, F.; van Roozendael, M.; Andersen, S. B.; Kåstad Høiskar, B.-A.; Dorokhov, V.; Kyrö, E.; Chipperfield, M. P.; Feng, W.

2005

“Antarctic Haze?”, NILUs activities at the TROLL station.

Stebel, K.; Holmén, K.; Ström, J.; Lunder, C.; Hanssen, J.E.; Berg, T.; Høiskar, B-A.; Solberg, S.; Stohl, A.

2005

Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation. Annual report 2004.

Myhre, C.L.; Høiskar, B.A.K.; Braathen, G.O.; Dahlback, A.; Edvardsen, K.; Hansen, G.H.; Stebel, K.; Svendby, T.M.; Vik, A.F.

2005

Web-strategier.

Høiskar, B.A.K.

2005

Bruk av luftkvalitet.info.

Høiskar, B.A.K.

2004

Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation. Annual report 2003

Høiskar, B.-A.K.; Braathen, G.O.; Dahlback, A.; Edvardsen, K.; Hansen, G.; Stebel, K.; Svendby, T.; Vik, A.F.

2004

Comparison of data for ozone amounts and UV doses obtained from simultaneous measurements with various standard UV instruments.

Dahlback, A.; Eide, H.A.; Høiskar, B.A.K.; Olsen, R.; Schmidlin, F.J.; Tsay, S.-C.; Stamnes, K.H.

2003

Results from a new multichannel, moderate bandwidth filter instruments for UV and visible irradiance measurements.

Høiskar, B.A.K.; Edvardsen, K.; Kylling, A.; Dahlback, A.; Blumthaler, M.; Danielsen, T.; Haugen, R.

2003

The Norwegian UV-monitoring program. Period 1995/96-2001.

Johnsen, B.; Mikkelborg, O.; Dahlback, A.; Høiskar, B.A.; Edvardsen, K.; Olseth, J.; Kjeldstad, B, Ørbæk, J.B.

2003

Multichannel moderate-bandwidth filter instrument for measurement of the ozone-column amount, cloud transmittance, and ultraviolet dose rates.

Høiskar, B.A.K, Haugen, R.; Danielsen, T.; Kylling, A.; Edvardsen, K.; Dahlback, A.; Johnsen, B.; Blumthaler, M.; Schreder, J.

2003

Overvåking av ozonlaget og naturlig ultrafiolett stråling. Årsrapport 2002.

Høiskar, B. A.; Braathen, G. O.; Dahlback, A.; Edvardsen, K.; Hansen, G.; Stebel, K.; Svendby, T.; Vik, A. F.

2003

Coordinated ground-based validation of ENVISAT atmospheric chemistry with NDSC network data: Commissioning phase report.

Lambert, J.C.; Soebijanta, V.; Orsolini, Y.; Andersen, S.; Van, A. B.; Burrows, J.; Calisesi, Y.; Cambridge, C.; Claude, H.; De Backer-Barilly, M.-R.; de La Noë, J.; De Maziere, M.; Dorokohov, V.; Vik, A. F.; Godin-Beekmann, S.; Goutail, F.; Hansen, G.; Hochschild, G.; Høiskar, B. A.; Johnston, P.; Kämpfer, N.; Kreher, K.; Kyrö, E.; Leveau, J.; Mäder, J.; Milinevski, G.; Pommerau, J.-P.; Quinn, P.; Raffalski, U.; Rihter, A.; Roscoe, H.; Shanklin, J.; Staehlin, J.; Stebel, K.; Stubi, R.; Suortti, T.; Tørnkvist, K.; Van Roozendael, M.; Vaughan, G.; Wittrock, F.

2003

Overvåking av ozonlaget og naturlig ultrafiolett stråling. Årsrapport 2001.

Høiskar, B.A.K.; Braathen, G.O.; Dahlback, A.; Edvardsen, K.; Hansen, G.; Svendby, T.

2002

Measurements of total ozone at Ny-Ålesund since 1991. Poster presentation.

Høiskar, B.A.K.; Dahlback, A.; Tørnkvist, K.K.; Sinnhuber, B.M.

2001

Results from a new multichannel, moderate bandwidth filter instruments for UV and visible irradiance measurements. Poster presentation.

Høiskar, B.A.K.; Kylling, A.; Edvardsen, K.; Dahlback, A.; Blumthaler, M.; Danielsen, T.; Haugen, R.

2001

A new multichannel, moderate bandwidth filter instruments for UV and visible irradiance measurements: characteristics and performance. Poster presentation.

Høiskar, B.A.K.; Kylling, A.; Edvardsen, K.; Dahlback, A.; Blumthaler, M.; Danielsen, T.; Haugen, R.

2001

Overvåking av atmosfærens ozonlag og naturlig ultrafiolett stråling. Årsrapport 2000.

Høiskar, B. A. K.; Braathen, G. O.; Dahlback, A.; Bojkov, B. R.; Edvardsen, K.; Hansen, G.; Svenøe, T.

2001

Combined characterisation of GOME and TOMS total ozone measurements from space using ground-based observations from the NDSC .

Lambert, J.C.; Van Roozendael, M.; Simon, P.C.; Pommereau, J.P.; Goutail, F.; Gleason, J.F.; Andersen, S.B.; Arlander, D.W.; Van, N.A.B.; Claude, H.; de la Noe, J.; De Maziere, M.; Dorokhov, V.; Eriksen, P.; Green, A.; Tørnkvist, K.K.; Høiskar, B.A.K.; Kyro, E.; Leveau, J.; Merienne, M.F.; Milinevsky, G.; Roscoe, H.K.; Sarkissian, A.; Shanklin, J.D.; Stahelin, J.; Tellefsen, C.W.; Vaughan, G.

2000

Overvåking av atmosfærens ozonlag og naturlig ultrafiolett stråling. Årsrapport 1999.

Høiskar, B.A.K.; Braathen, G.O.; Dahlback, A.; Bojkov, B.R.; Svenøe, T.; Edvardsen, K.; Hansen, G.H.

2000

Depletion of column ozone in the Arctic during the winters of 1993-94 and 1994-95.

Goutail, G.; Pommereau, J.P.; Phillips, C.; Deniel, C.; Kaastad-Høiskar, B.A.; Braathen, G.

1999

Slant column measurements of O-3 and NO2 during the NDSC intercomparison of zenith-sky UV-visible spectrometers in June 1996.

Roscoe, H.K.; Johnston, P.V.; Arlander, D.W.; Høiskar, B.A.K.; Tellefsen, C.W.; Tørnkvist, K.K. et al.

1999

Overvåking av ozonlaget og naturlig ultrafiolett stråling. Årsrapport 1998.

Høiskar, B.A.K.; Braathen, G.O.; Dahlback, A.; Bojkov, B.R.; Svenøe, T.; Hansen, G.H.

1999

Overvåking av ozonlaget. Årsrapport 1992.

Dahlback, A.; Braathen, G O.; Kåstad, B A.; Stordal, F.

1993

Overvåking av ozonlaget. Årsrapport 1991.

Dahlback, A.; Braathen, G O.; Kåstad, B A.; Stordal, F.

1992

Utvikling av sensorbasert folkeobservatorium for bedre livskvalitet i urbane strøk (CITI-SENSE)

CITI-SENSE-prosjektet utviklet og testet miljørelaterte overvåknings- og informasjonssystemer basert på innovative og nye jordobservasjonsmetoder. Applikasjonene så på innbyggernes nærmiljø med fokus på urban luftkvalitet, kvalitet av urbane offentlige rom og […]

Prosjektperiode: 2012 – 2016

Fullført