Gå til innhold
Rapport

Prøvetaking av PM10 i omgivelsene til Brevik bru. 22. sept – 5. okt 2021.

Hak, Claudia; Uggerud, Hilde Thelle; Andresen, Erik; Teigland, Even Kristian ; Mortensen, Tore

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU rapport 2/2022

Utgiver: NILU

År: 2022

ISBN: 978-82-425-3072-1

Arkiv: hdl.handle.net/11250/2977884

Sammendrag:
NILU – Norsk institutt for luftforskning har, på oppdrag fra Statens vegvesen – Drift og vedlikehold sør, utført prøvetaking av PM10 i luft i omgivelsene til Brevik bru mellom Brevik og Stathelle. Målingene ble utført med filterprøvetakere ved 2 steder nedvinds for brua i forhold til lokale hovedvindretninger. Prøvene ble tatt hver dag i perioden 22. september – 5. oktober 2021 for å utrede i hvilken grad prosjekt Brevik bru påfører lokalt miljø støvforurensning som kan medføre helseplager. 18 av de 28 prøvene tatt ble analysert med hensyn på metaller. Det ble ikke funnet sammenheng mellom konsentrasjonsforskjell mellom de to målestedene og vindretning mot et av stedene for de målte komponent