Gå til innhold
Rapport

Målinger av SO2 i omgivelsene til Elkem Carbon og REC Solar. Januar 2021 – desember 2021.

Hak, Claudia; Teigland, Even Kristian ; Andresen, Erik

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU rapport 06/2022

Utgiver: NILU

År: 2022

ISBN: 978-82-425-3090-5

Arkiv: hdl.handle.net/11250/3003136

Sammendrag:
På oppdrag fra Elkem Carbon AS har NILU utført målinger av SO2 i omgivelsene til Elkem Carbon og REC Solar i Vågsbygd (Kristiansand kommune). Elkem Carbon har i sin tillatelse fra Miljødirektoratet krav om å gjennomføre kontinuerlig måling av SO2 i omgivelsesluft. Målingene ble utført med SO2-monitor i boligområdet på Fiskåtangen (Konsul Wilds vei). I tillegg har Elkem Carbon AS valgt å måle med passive SO2-prøvetakere ved 3 steder rundt bedriftene. Rapporten dekker målinger i perioden 1. januar – 31. desember 2021. Norske grenseverdier for luftkvalitet (SO2) ble overholdt ved Konsul Wilds vei for alle midlingsperioder krevet i forurensningsforskriften (årsmiddel, vintermiddel, døgnmiddel og timemiddel). De mest belastede stedene i måleperioden var Konsul Wilds vei nordøst og Fiskåveien rett sør for bedriftene. To døgnmidler var over 125 µg/m3 (grenseverdi, 3 tillatt), 16 døgnmidler var over øvre vurderingsterskel (75 µg/m3) og 33 døgnmidler var over nedre vurderingsterskel (50 µg/m3).