Gå til innhold
Rapport

Vurdering av utslipp til luft fra Wistingfeltet i Barentshavet. Underlag for konsekvensutredning.

Berglen, Tore Flatlandsmo; Tønnesen, Dag

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU rapport 31/2021

Utgiver: NILU

År: 2021

ISBN: 978-82-425-3069-1

Arkiv: hdl.handle.net/11250/3017301

Sammendrag:
NILU har vurdert miljøkonsekvensene av utslipp til luft fra fremtidig utbygging og drift av Wisting-feltet i Barentshavet. Utslipp av CO2, CH4, N2O og NMVOC er vurdert utfra bidrag til strålingspådriv/global oppvarming. Kraftforsyning fra land med sjøkabel vil sterkt redusere utslippene av CO2. Klimaeffekten av utslipp til luft fra produksjonen vil bli liten. Bidraget fra Wisting til eutrofiering og forsuring gjennom avsetning av NOx og SOx forventes å være lite og knapt målbart. Likeledes vil bidraget fra Wisting til ozonproduksjon være minimalt og knapt målbart. Klimaeffekten av BC-utslipp (Black Carbon) fra installasjonene på Wisting vil bli liten. Samtidig gir utslipp av BC i Arktis større effekt pr. utslippsenhet enn utslipp lenger sør. Det bør derfor være et mål å optimalisere faklingen fra Wisting slik at utslipp av BC blir redusert til et absolutt minimum.