Gå til innhold
Rapport

CO2-rensing Klemetsrud. Beregning av nitros- og nitraminer.

Tønnesen, Dag

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU rapport 11/2018

Utgiver: NILU

År: 2018

ISBN: 978-82-425-3113-1

Arkiv: hdl.handle.net/11250/3049082

Sammendrag:
Beregning av spredning og dannelse av nitros- og nitramin er gjennomført for et potensielt aminbasert CO2-fangst-anlegg på Klemetsrud. Det er utført beregninger for tre ulike aminer. Beregningene viser makismal utslippskonsentrasjon for de ulike aminene for å sikre overholdelse av anbefalte grenseverdier for nitros- og nitraminer i luft og vann. Høyeste utslippskonsentrasjon som ikke gir overskridelser av grenseverdiene, er mellom 1,1 ppmV og 11 ppmV avhengig av hvilket amin som benyttes.