Gå til innhold
Rapport

Status for miljøet i norske havområder – Rapport fra Overvåkingsgruppen 2023

Albretsen, Jon; Arneberg, Per; Assmann, Karen; Assmy, Philipp; Bohlin-Nizzetto, Pernilla; Børsheim, Knut Yngve; Chierici, Melissa; Christensen, Kai Håkon; Dalpadado, Padmini; Diesing, Markus; Espenes, Lars Christian; Falkenhaug, Tone; Fauchald, Per; Frantzen, Sylvia; Frie, Anne Kirstine Højholt; Gerland, Sebastian; Grøsvik, Bjørn Einar; Gundersen, Hege; Gundersen, Kjell; Hancke, Kasper; Heimstad, Eldbjørg Sofie; Husa, Vivian; Ingvaldsen, Randi Brunvær; Jelmert, Anders; Hensen, Henning; Jensen, Louise Kiel; Jensen, Martin; Johansson, Josefina; Johnsen, Hanne; Jørgensen, Lis Lindal; Kovacs, Kit M.; Leiknes, Øystein; Leonard, Deanna Marie; Lorentsen, Svein-Håkon; Mousing, Erik Askov; Norderhaug, Kjell Magnus; Rosendal, Elisabet; Sanchez-Borque, Jorge; Schøyen, Merete; Skagseth, Øystein; Skjerdal, Hilde Kristin; Skern-Mauritzen, Mette; Skogen, Morten D.; Stene, Kristine O.; Søvik, Guldborg; Thorsnes, Terje; van der Meeren, Gro Ingleid; Vee, Ida; von Quillfeldt, Cecilie

Publikasjonsdetaljer

Serie: Rapport fra havforskningen 2023 - 24

Utgiver: Havforskningsinstituttet

År: 2023

Arkiv: hdl.handle.net/11250/3066420
Fulltekst: www.hi.no/hi/nettrapporter/rapport-fra-havforskningen-2023-24

Sammendrag:
I denne rapporten gir Overvåkingsgruppen, for første gang, en felles vurdering av miljøtilstanden i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Norskehavet og Nordsjøen med Skagerrak. Det er også første rapport som bruker resultater fra det nylig utviklede fagsystemet for vurdering av økologisk tilstand. I denne rapporten dekkes to hovedtemaer: (1) Dominerende trekk i status og utvikling i økosystemet i alle tre havområdene, basert på vurderingene av økologisk tilstand, Overvåkingsgruppens rapport om forurensning fra 2022, indikatorer fra Overvåkingsgruppen som ikke er dekket under vurdering av økologisk tilstand, samt rapporter og annen relevant informasjon fra forskning, og (2) en vurdering av karbonbinding i marint plankton, marine vegetasjonstyper og marine sedimenter. I tillegg er det gitt en oppsummering for endringer i ytre påvirkning, vurdering av kunnskapsbehov samt en vurdering av indikatorverdier i forhold til referanseverdier og tiltaksgrenser. Vurderingen av dominerende trekk i utvikling og tilstand av miljøet som er gitt i kapittel 2, utgjør Overvåkingsgruppens bidrag til Faglig forums samlerapport om det faglige grunnlaget for revisjon og oppdatering av de helhetlige forvaltningsplanene for norske havområder.