Gå til innhold
Rapport

Statusrapport. 1. juli 2009 – 1. oktober 2009. Miljøovervåking av utslipp til luft fra Snøhvit-Hammerfest LNG.

Sundvor, I.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 05/2010

Utgiver: NILU

År: 2010

ISBN: 978-82-425-2164-4