Gå til innhold
Rapport

Luftkvalitetsmålinger i Mosjøen. Svoveldioksid, svevestøv og PAH. November 2008-november 2009.

Haugsbakk, I.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 14/2010

Utgiver: NILU

År: 2010

ISBN: 978-82-425-2185-9

File: OR 14/2010 (pdf, 7.46 MB)

Sammendrag: Ett års målinger av svevestøv, svoveldioksid og PAH i Mosjøen viser ingen overskridelser av grenseverdier for luftkvalitet.