Gå til innhold
Rapport

Description of a measurement campaign for the development and validation of a non-exhaust PM traffic emisson model.

Denby, B.; Yttri, K.E.; Larssen, S.; Fiebig, M.; Hak, C.; Berger, J. Tørnkvist, K.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 71/2010

Utgiver: NILU

År: 2010

ISBN: 978-82-425-2293-1

File: NILU OR 71/2010 (pdf)

Sammendrag: Beskrivelse av en målekampanje for utvikling og validering av en utslippsmodell for trafikkforurensning av PM10 ikke relatert til eksos.