Gå til innhold
Rapport

Atmospheric Degradation of Amines (ADA). Amines in aerosol – A review. CLIMIT project no. 201604.

Karl, M.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 60/2010

Utgiver: NILU

År: 2010

ISBN: 978-82-425-2276-4

File: OR 60/2010 (pdf)

Sammendrag: Denne rapporten presenterer en omfattende gjennomgang av aktuell litteratur om betydning av aminer i atmosfæriske aerosoler. Gjennomgangen spenner over hele livsløpet av aerosoler, viser relevansen av amin-relaterte partikkel prosesser i hvert stadium av syklusen. Amine forbindelser kan utgjøre en ganske stor del i submicron parten av aerosoler, særlig i urbane luft og nær landbruket kilder. Det fremgår av både feltforsøk og beregningsorientert studier som aminer har tilbøyelighet til å bidra til ny partikkel formasjon. Oksidasjon av aminer i partikkler fører til dannelse av potensielt giftige produkter, for eksempel imines og nitrosaminer. Generelt mangler informasjon om akutte og kroniske toksiske effekter av amides og imines i partikkler, og kjemiske mekanismer som fører til dannelsen i aerosol partikkler er ikke kjent god nok.