Gå til innhold
Rapport

Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation. Annual report 2010.

Myhre, C.L.; Svendby, T.M.; Stebel, K.; Edvardsen, K.; Johnsrud, M.; Dahlback, A.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 47/2011

Utgiver: NILU

År: 2011

ISBN: 978-82-425-2427-0

File: NILU OR 47/2011 (pdf)

Sammendrag: Rapporten presenterer måledata for totalozon, vertikalfordelingen av ozon og UV-stråling over norske målestasjoner i 2010. For Oslo og Andøya er trenden i totalozon beregnet for perioden 1979-2010. Ozonverdiene over Norge var generelt høye i 2010. Den klare reduksjonen av ozonlaget over Norge i perioden 1979-1997 stoppet opp i 1998 og ozonlaget over Norge ser nå ut til å ha stabilisert seg.