Gå til innhold
Rapport

E136 Breivika – Lerstad, Ålesund kommune. Vurdering av luftforurensning fra tunnelmunninger.

Haugsbakk, I.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 35/2011

Utgiver: NILU

År: 2011

ISBN: 978-82-425-2434-8

File: OR 35/2011 (pdf)

Sammendrag: Spredningsberegninger for tunnelforbindelser langs E136 Breivika - Lerstad, Ålesund kommune. Det er beregnet maksimale konsentrasjoner av PM10,og NOX i tunnelene ved ugunstige trafikkforhold (rushtrafikk morgen/ettermiddag). Konsentrasjonsreduksjon som funksjon av avstand fra tunnelmunninger er vist i tabell, og konsentrasjonene er sammenlignet med Nasjonalt mål og grenseverdier for luftkvalitet.