Gå til innhold
Rapport

NO2-beregninger for 2010 og 2025 i Oslo og Bærum. Bidrag fra dieselbiler og mulige tiltak .

Sundvor, I.; Tarrasón, L.; Walker, S-E.; Tønnesen, D.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 62/2011

Utgiver: NILU

År: 2011

ISBN: 978-82-425-2448-5

File: NILU OR 62/2011 (pdf)

Sammendrag: Luftkvaliteten i Oslo i 2025 vil bli verre enn tidligere antatt. Hvis dagens bilsalgstrend med høy andel nye dieselbiler fortsetter og man tar hensyn til utslipp fra dieselbiler i reelt kjøremønste r, vil NO2 -bidraget fra personbiler øke i 2025 i forhold til 2010. Våre scenarioberegninger viser at dagens bilsalg vil medføre omfattende overskridelser av luftkvaliteten i lang tid fremover. Beregninger er gjort for to år: 2010 og en fremskrivning til 2025. Totalt vises resultat av 9 spredningsberegninger. Først presenteres det resultat fra 4 referanseberegninger som viser økning i NO2 konsentrasjoner når vi tar hensyn til forskjellen mellom etablerte og oppdaterte utslippsfaktorer som er basert på målinger under reelle kjøremønstere. Rapporten presenterer også resultat fra tre tiltaksberegninger for 2025, med forskjellige insentiver for reduksjon av bruk av dieselbiler, og to ulike strakstiltak for bruk av datokjøringer. Innføring av disse forskjellige tiltakene blir ikke tilstrekkelig for å holde grenseverdiene i Oslo og Bærum i 2025.