Gå til innhold
Rapport

Nedfall av tungmetaller rundt norske industrier studert ved analyse av mose: Undersøkelse i 2010.

Steinnes, E.; Uggerud, H.; Pfaffhuber, K.A.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 65/2011

Utgiver: NILU

År: 2011

ISBN: 978-82-425-2458-4

File: NILU OR 65/2011 (pdf)

Sammendrag: Etter oppdrag fra Klima- og forurensningsdirektoratet er det gjennomført en undersøkelse av atmosfærisk nedfall av tungmetaller i nærområdet til 16 industribedrifter på 13 forskjellige steder i Norge. Undersøkelsen er basert på analyse av moseprøver innsamlet lokalt rundt hver enkelt bedrift sommeren 2010, og omfatter 59 elementer. I et flertall av tilfellene dreier det seg om gjentakelse av tilsvarende undersøkelser i 2000 og 2005.