Gå til innhold
Rapport

Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation. Annual report 2011.

Svendby, T.M.; Myhre, C.L.; Stebel, K.; Edvardsen, K.; Orsolini, Y.; Dahlback, A.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 29/2012

Utgiver: NILU

År: 2012

ISBN: 978-82-425-2521-5

File: NILU OR 29/2012 (pdf)

Sammendrag: Rapporten presenterer måledata for totalozon, vertikalfordelingen av ozon og UV-stråling over norske målestasjoner i 201|. For Oslo og Andøya er trenden i totalozon beregnet for perioden 1979-2011. Ozonverdiene over Norge var generelt lave i hele 2011. Den klare reduksjonen av ozonlaget over Norge i perioden 1979-1997 stoppet opp i 1998 og ozonlaget over Norge ser nå ut til å ha stabilisert seg.