Gå til innhold
Rapport

Luftkvalitetsmålinger i nærområdet til Finnfjord AS oktober 2011 – mai 2012.

Hak, C.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 31/2012

Utgiver: NILU

År: 2012

ISBN: 925-82-425-2526-0

File: NILU OR 31/2012 (pdf)

Sammendrag: På oppdrag fra Finnfjord AS har NILU utført målinger av SO2 og NO2 ved 15 steder i Finnfjord-området. Konsentrasjonene som ble målt månedsvis i perioden oktober 2011 - april 2012 i området rundt Finnfjorden ble vurdert i forhold til Klifs anbefalte luftkvalitetskriterier og EU grenseverdier og med hensyn til eksisterende modellresultater. Resultatene ble også sammenlignet med tilsvarende målinger utført i 1996. Halvårsmiddelkonsentrasjonene av SO2 og NO2 er betydelig lavere enn anbefalte luftkvalitetskriterier og varierte mellom 2,2 µg/m3 og 4,0 µg/m3 for SO2, med høyeste verdier nær smelteverket. For NO2 lå halvårsmiddelet mellom 1,8 µg/m3 og 6,8 µg/m3, med høyeste konsentrasjon i Finnsnes. Noen målepunkter på Senja viste høyere konsentrasjoner av både SO2 og NO2 enn i Finnfjord-området. Konsentrasjonsfordelingen av SO2 og NO2, som er kartlagt ut fra målingene, viser noe forskjell sammenlignet med modellresultatene, der de høyeste nivåene er forventet å opptre mellom Finnfjord AS og Gisundbrua og i retningen mot Rossfjordvatnet.