Gå til innhold
Rapport

Rotational Raman scattering in the O2-A and O2-B bands: simulations for Carbonsat, FLEX/FLORIS, MERIS and OLCI.

Kylling, A.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 10/2012

Utgiver: NILU

År: 2012

ISBN: 978-82-425-2487-4

File: NILU OR 10/2012 (pdf)

Sammendrag: Absorpsjonslinjer i solspektra fylles igjen på grunn av rotasjonell Raman spredning (RRS). Ved analyse av UV og synlige spektra blir RRS rutinemessig korrigert for. Effekten er også tilstede ved lengre bølgelengder, men generelt avtar den når bølgelengdene øker. For spektra med høy spektraloppløsning kan effekten være av betydning. Avhengig av anvendelsen kan det være nødvendig å kvantifisere og korrigere for RRS også ved lengre bølgelengder. Av spesiell interesse er effekten i O2-A (759-769 nm) og O2-B (686-697 nm) bandene. Effekten av RRS i disse bandene blir presentert for satellittinstrumentene CarbonSat, FLEX/FLORIS, MERIS og OLCI.