Gå til innhold
Rapport

Veileder. Beregning av skorsteinshøyde.

Tønnesen, D.; Borgnes, D.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 42/2012

Utgiver: NILU

År: 2012

ISBN: 978-82-425-2546-8

File: NILU OR 42/2012 (pdf)

Sammendrag: NILU og Norsk energi har på oppdrag fra KLIF skrevet denne veilederen for bruk av modeller til beregning av nødvendig skorsteinshøyde. Veilederen er rettet mot brukere av spredningsmodeller samt brukere av resultater fra spredningsmodeller.