Gå til innhold
Rapport

Air quality zone delimitation in Norway. Evaluation and delimitation proposal.

Lopez-Aparicio, S.; Tønnesen, D.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 28/2013

Utgiver: NILU

År: 2013

ISBN: 978-82-425-2594-9

File: NILU OR 28/2013 (pdf)

Sammendrag: Luftkvaliteten i Norge i de siste fem årene er blitt vurdert for danne grunnlag for en ny soneinndeling for rapportering til EU-kommisjonen om overholdelse av luftkvalitetsdirektiver. Luftforurensningsnivåer (PM10, NO2, SO2, CO, O3, benzen, tungmetaller, B(a)P) ble vurdert med hensyn til overskridelser av grenseverdier, nasjonale mål og øvre/nedre vurderingsterskler (UAT / LAT) definert for beskyttelse av menneskers helse, vegetasjon og / eller naturlige økosystemer. Resultatene av luftkvalitesvurderingen, supplert med informasjon om bakgrunnskonsentrasjon i Norge, er blitt brukt til å definere en ny soneinndeling; 1) soneinndeling for PM10, NO2, NOx, benzen og B(a)P, 2) soneinndeling for SO2 og tungmetaller, 3) soneinndeling for ozon og 4) soneinndeling for CO.