Gå til innhold
Rapport

Overvåking av langtransportert forurenset luft og nedbør. Årsrapport – Effekter 2005.

Schartau, A.K.; Fjellheim, A.; Walseng, B.; Skjelkvåle, B.L.; Halvorsen, G.; Raddum, G.G.; de Wit, H.; Skancke, L.B.; Saksgård, R.; Solberg, S.; Høgåsen, T.; Hesthagen, T.; Aas, W.; Kaste, Ø.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NIVA-rapport, 5287-2006

Utgiver: NIVA

År: 2006

ISBN: 978-82-577-5016-6

Lenke: http://www.miljodirektoratet.no/old/klif/publikasjoner/2205/ta2205.pdf