Gå til innhold
Rapport

Towards operational satellite based atmospheric monitoring in Norway SatMoNAir.

Stebel, K.; Vik, A.F.; Myhre, C.L.; Fjæraa, A.M.; Svendby, T.; Schneider, P.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 46/2013

Utgiver: NILU

År: 2013

ISBN: 978-82-425-2617-5

File: NILU OR 46/2013 (pdf)

Sammendrag: SatMoNAir prosjektet [NSC kontrakt nr. JOP.12.12.2] bygger på et tidligere NRS følgemiddelprosjekt kalt 'Roadmap towards EarthCARE and Sentinel 5 precursors', der NILU og met.no utviklet en strategi for å være forberedt på framtidige satellittobservasjoner knyttet til nasjonal klimaovervåkning, værvarsel og forskning. Det har blitt fokusert på tre områder: a. Aerosol¿ klimaeffekter i Skandinavia og polare strøk, b. Bruk av satellitter i nasjonal overvåkning av ozonlaget, c. Satellittbaserte målinger av luftkvalitet til bruk i EMEP rapportering. Resultater fra dette arbeidet blir beskrevet i denne rapporten. Prosjektet har vært en viktig støtte for NILUs nasjonale overvåkning av klimagasser og aerosoler (Myhre et al., 2012) og atmosfærens ozonlag (Svendby et al., 2012). Resultater har også blitt rapportert til EMEP.