Gå til innhold
Rapport

Measurement of volcanic ash in Norwegian air space. WP 1.4.2 Improved detection of ash clouds.

Kylling, A.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 39/2013

Utgiver: NILU

År: 2013

ISBN: 978-82-425-2651-9

File: NILU OR 39/2013 (pdf)

Sammendrag: Identifisering av aske i infrarøde satllittbilder forstyrres ofte av is- og vannskyer, samt de gitte temperaturforhold. Flere alternative metoder eksisterer for identifisering av askeskyer i SEVIRI-bilder. I en aktuell situasjon er ofte manuelle tilpasninger av deteksjonsmetodene nødvendig. Rapporten beskriver forskjellige metoder for identifisering av askeskyer. Metodene sammenlignes kvantitativt basert på syntetiske SEVIRI-bilder for Eyafjallajokull utbruddet i 2010.