Gå til innhold
Rapport

Hubei-AQ.info. Report on AQ information towards the public based on the outputs from the questionnaires based survey.

Liu, H.-Y. (eds.) Liu, H.-Y.; Hak, C.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 11/2014

Utgiver: NILU

År: 2014

File: NILU OR 11/2014 (pdf)

Sammendrag: Denne rapporten presenterer resultatene fra en spørreskjemabasert undersøkelse i Wuhan. Ut fra 1086 gyldige spørreskjemaer samlet inn fra offentligheten, viste resultatene at de fleste deltakerne: 1) er unge studenter med bachelorgrad, 2) har grunnleggende kunnskaper om luftforurensningsproblemer i Wuhan, 3) uttrykte vilje til å lære mer om luftkvalitetsrelatert kunnskap; 4) foreslo å styrke miljøholdningsskapende aktiviteter i Wuhan, og 5) på det sterkeste appellere til de lokale myndighetene til å gjennomføre tiltak for å bedre luftkvaliteten.