Gå til innhold
Rapport

Vurdering av luftforurensning ved bioenergianlegg i Lillehammerområdet. Fylkessykehuset og Granheim Lungesykehus.

Grønskei, K.E.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 06/2000

Utgiver: NILU

År: 2000

ISBN: 82-425-1153-5

File: NILU OR 6/2000 (pdf)

Sammendrag: Norsk institutt for luftforskning (NILU) har på oppdrag fra Lillehammer fylkeskommune beregnet forurensningsbelastning ved Lillehammer fylkessykehus og Granheim lungesykehus. Forurensningsbelastningen ved anleggene er vurdert på grunnlag av SFTs luftkvalitetskriterier og resultatet av spredningsberegninger. Beregningsresultatene viser at maksimale timevise konsentrasjoner vil tilfredsstille SFTs krav til nye anlegg for begge sykehus. Utslippene er små og langtidsmiddelkonsentrasjonene blir meget lave sett i forhold til SFTs luftkvalitetskriterier.