Gå til innhold
Rapport

Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation. Annual report 2013.

Svendby, T.M.; Edvardsen, K.; Stebel, K.; Myhre, C.L.; Dahlback, A.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 28/2014

Utgiver: NILU

År: 2014

ISBN: 978-82-425-2600-7

File: NILU OR 28/2014 (pdf)

Sammendrag: Rapporten presenterer måledata for totalozon og UV-stråling over norske målestasjoner i 2013. For Oslo, Andøya og Ny-Ålesund er trenden i totalozon beregnet for perioden 1979-2013. Ozonverdiene over Norge var tilnærmet normale 2013. Den klare reduksjonen av ozonlaget over Norge i perioden 1979-1997 stoppet opp i 1998 og ozonlaget over Norge ser nå ut til å ha stabilisert seg.