Gå til innhold
Rapport

Bridge to Copernicus. Final project report.

Stebel, K.; Fjæraa, A.M.; Schneider, P.; Svendby, T.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 53/2014

Utgiver: NILU

År: 2014

File: NILU OR 53/2014 (pdf)

Sammendrag: NILU har flere prosjekter for overvåkning og evaluering av luftkvalitet, både nasjonalt gjennom Miljødirektoratet og internasjonalt gjennom «European Monitoring and Evaluation Programme» (EMEP). Satellitter som måler atmosfærens sammensetning, blir stadig oftere brukt i overvåkingen, og de kan gi lange tidsserier med kontinuerlige observasjoner over et stort område. Det er derfor viktig for NILU å være forberedt på kommende oppdrag fra Copernicus-programmet. Vi har studert metanprodukter fra AIRS, TES, TANSO-FTS og SCIAMACHY, som et supplement til overvåkningen av drivhusgasser i Norge og på Svalbard. Som forventet, på grunn av lav satellitt sensorfølsomhet ved bakkenivå, blir det relativt store avvik mellom satellittdata og in situ data fra Birkenes og Ny-Ålesund. Nye produkter, som kombinerer satellitt- og bakkebasert informasjon, synes mer hensiktsmessig for fremtidige rapporteringsformål. Videre har vi studert bakkebaserte MAX-DOAS stasjoner over hele verden og sammenlignet med NO2 observasjoner fra satellitt, spesielt OMI og GOME-2A. Satellitt- og bakkebaserte målinger samsvarer bra i rurale områder med lite forurensning. For områder med mer forurensning fant vi imidlertid systematiske avvik. Dette er primært knyttet til romlig representativitet og store NO2 gradienter i urbane områder. MAX-DOAS observasjonene har blitt tilpasset en statistisk trendmodell og sammenlignet med satellittbaserte trender for samme område og tidsperiode. Det ble funnet at stasjoner med mer enn 50 måneder med data ga nokså samsvarende trender for MAX-DOAS og satellitt. Stasjoner med mindre enn 30 måneder med data ga derimot sprikende trendresultater.