Gå til innhold
Rapport

Sammenligning av resultater og målemetoder for benzen i Oslo. Målinger utført av NILU fra 2001-2008 og Molab fra 2009-2013.

Schmidbauer, N.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 02/2015

Utgiver: NILU

År: 2015

ISBN: 978-82-425-2744-8

File: NILU OR 2/2015 (pdf)

Sammendrag: Parallelle målinger for BTEX på to steder i Oslo bekreftet at rapporterte konsentrasjoner fra henholdsvis NILU og Molab varierte med flere hundre prosent. En nærmere gjennomgang av beregningsmetoden viste at Molab brukte feil opptaksfaktorer i sine beregninger. Molab overestimerte dermed benzen-konsentrasjoner med 288 %, toluen med 247%, etylbenzen med 265% og xylener med 264%. Denne feilen har blitt gjort ved alle målinger i Oslo i perioden fra 2008 til 2013 og ved parallellmålingene i 2013 og 2014. Etter å ha utført de nødvendige korreksjoner viser måleserien for benzen ved Oslos målesteder en kontinuerlig synkende trend siden 2001. En trend på lik linje med mange andre europeiske byer. Nåværende årsmiddel er nå nærmere 1 µg/m3 og dermed langt under grenseverdien på 5 µg/m3. Vedrørende prosjektets utgangspunkt som var å se på om det var mulig å etablere en korreksjonsfaktor mellom NILU og Molabs metoder, så er dette ikke lenger aktuelt. Etter korreksjonen av Molabs data er forskjellen mellom NILU og Molabs resultater liten og mindre enn usikkerheten i metodene.