Gå til innhold
Rapport

Utbygging av etappe 1 i Bjørvika. Beregning av luftforurensning.

Tønnesen, D.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 14/2000

Utgiver: NILU

År: 2000

ISBN: 82-425-1163-2

File: NILU OR 14/2000 (pdf)

Sammendrag: Beregninger av trafikkforurensning i forbindelse med utbygging av etappe 1 i Bjørvika er utført for nitrøse gasser og svevestøv. Beregningene viser at områder med høye konsentrasjoner er begrenset til sonen mellom Ekebergtunnelen og Festningstunnelens forlengelse.