Gå til innhold
Rapport

Spredningsberegninger for utslipp fra tunnelmunninger i Hammerfest.

Haugsbakk, I.; Tønnesen, D.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 12/2015

Utgiver: NILU

År: 2015

ISBN: 978-82-425-

File: NILU OR 12/2015 (pdf)

Sammendrag: Spredningsberegninger for tunnelmunninger i Hammerfest. Det er beregnet maksimale konsentrasjoner av PM10,og NOX i tunnelene ved ugunstige trafikkforhold (rushtrafikk ettermiddag). Konsentrasjonsreduksjon som funksjon av avstand fra tunnelmunninger er vist i tabell, og konsentrasjonene er sammenlignet med Nasjonalt mål og grenseverdier for luftkvalitet.