Gå til innhold
Rapport

SHIPMATE – Ship traffic particulate matter emissions. Final project report.

Lopez-Aparicio, S.; Karl, M.; Leck, C.; Bäcklund, A.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU report 01/2016

Utgiver: NILU

År: 2016

ISBN: 978-83-425-2814-8

File: NILU report 1/2016 (pdf)

Sammendrag: I SHIPMATE-prosjektet er det gjennomført målinger av en rekke forurensningskomponenter og aerosoler på Mt. Zeppelin observatoriet i løpet av 2014 og 2015. Målet for prosjektet var 1) å kartlegge hvor mye skipstrafikken bidrar til de observerte svevestøv-nivåene og 2) identifisere tidsrom i eksisterende tidsserier som i betydelig grad er påvirket av lokale utslipp fra skipstrafikken. Det siste er viktig for at tidsserien skal kunne benyttes for å studere regionale trender for ulike forurensningskomponenter i atmosfæren. Basert på en vurdering av gunstig vindretning mot målestasjonen med samtidige skipsanløp til Ny-Ålesund, er det identifisert alt åtte 3-dagers episoder hvor utslipp fra skipsfart påvirker datagrunnlaget. I disse episodene bidro utslipp fra skipstrafikken med ca. 50% av konsentrasjoner av følgende tungmetaller: Cu, Ni, Zn og Cd. Disse resultatene understøttes av en berikelsesfaktoranalyse av prøvene. Forekomst av episoder hvor skipstrafikk påvirker målingene ved målestasjonen på Mt. Zeppelin forekommer derimot sjeldent.