Gå til innhold
Rapport

Screening programme 2014. Phosphites, selected PBT substances and non-target screening.

Thomas, K.; Schlabach, M.; Langford, K.; Reid, M.; Fjeld, E.; Øxnevad, S.; Rundberget, T.; Bæk, K.; Rostkowski, P.; Röhler, L.; Borgen, A.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 33/2015

Utgivere: NILU, NIVA

År: 2015

Lenke: http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M446/M446.pdf

Sammendrag: Forekomsten og miljørisiko av en rekke nye fosfitter og utvalgte PBT stoffer er rapportert for utslipp fra avløpsrenseanlegg og sigevann, samt sedimenter og biota fra Oslofjorden og Mjøsa. I tillegg ble det utført en hypotesefri miljøscreening av halvparten av alle biotaprøver.