Gå til innhold
Rapport

NILUs feltstasjoner for korrosjon. Miljø- og korrosjonsmålinger 1996-1998. Datarapport.

Ofstad, T.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 31/2000

Utgiver: NILU

År: 2000

ISBN: 82-425-1186-1

File: OR 31/2000 (pdf, 1.25 MB)

Sammendrag: Denne rapporten viser klima og korrosjon på NILUs feltstasjoner i årene 1996-1998. Rapporten har kun med de påviste verdiene for korrosjon og klima i tabellform og er beregnet vesentlig på NILUs oppdragsgivere.