Gå til innhold
Rapport

Målinger av støv og NH3 ved Aluscan 2001-2002

Gram, F.

Publikasjonsdetaljer

Serie: NILU OR 25/2003

Utgiver: NILU

År: 2003

ISBN: 82-425-1448-8

File: OR 25/2003 (pdf, 3.47 MB)

Sammendrag: Det er målt månedsverdier av støvfall på tre steder rundt fabrikken på Raudsand og døgnverdier av svevestøv (PM10 og PM2.5) på to steder 2001-2002. Utenfor fabrikkområdet var støvverdiene lave. I tillegg er det målt ukesmiddelverdier av NH3 på tre steder i 2002.